Publicēts 22.01.2021
Ozolaines skolai – 150
2021. gadā aprit 150 gadi kopš Ozolaines skola 19. gadsimta 70 gados vēra durvis pirmajiem mācīties gribošajiem skolēniem. 20. augustā tiks rīkots Ozolaines skolas draugu salidojums. Bet visa šī gada garumā mūsu pagasta informatīvajā izdevumā Ozolaine.lv tiks atvētrta jauna rubrika : „Atmņas par Ozolaines skolu”, kurā visi, kam ir siltas atmiņas par skolu, varēs tajās dalīties sūtot uz e-pasta adresi: info@ozolaine.lv, vai zvanot pa tālruni 64640171.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.01.2021
Ēdināšanas atbalsts Rēzeknes novadā turpinās uz attālināto mācību laiku 5.-12. klasēs
Pārtikas pakas par periodu no 4. janvāra līdz 22. janvārim (15 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 7.-12. klašu skolēniem un par periodu no 11. janvāra līdz 22. janvārim (10 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 5.-6. klašu skolēniem plānots izsniegt, sākot ar 2021. gada 18. janvāri.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.01.2021
Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes
2020./2021. mācību gadā Rēzeknes novada pašvaldībā 12 vispārizglītojošās skolās turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” aktivitātes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.01.2021
Izsludina konkursu par finansējuma piešķiršanu materiālās bāzes papildināšanai leļļu teātra un teātra mākslas aktivitātēm
Konkursa mērķis ir atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un ieinteresētību leļļu teātra un teātra mākslas jomā. Konkursā var piedalīties novada izglītības iestādes, interešu izglītības pulciņi un skolēnu pašpārvaldes.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.12.2020
“Latvijas skolas soma” Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā
Ir noslēdzies iniciatīvas “Latvijas skolas somas” 2020./2021.m.g. pirmais semestris, un varam nedaudz atskatīties, ko Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas bērniem nācies redzēt, piedzīvot, izjust un uzzināt.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.12.2020
Nautrēnu vidusskolas skolēni aktīvi darbojas portālā uzdevumi.lv
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.12.2020
Ciemos pie meža iemītniekiem
Tā kā pamazām tuvojas Ziemassvētki un gaisā virmo svētku noskaņa, tad 17. decembrī Kaunatas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni dabaszinību stundā devās izbraukumā uz netālajiem mežiem. Tā kā klases savstarpēji netikās, šī alternatīvā stunda deva iespēju daudz pārrunāt klases ietvaros, pabūt kopā ārpus skolas sienām svaigā gaisā. Brauciena laikā visiem bija jāuzliek maskas, tādējādi visi varēja pārrunāt masku nozīmi šā brīža situācijā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2020
Rikavas jauno literātu kopas dalībniece Inga Strogonova uzvar skolēnu patriotiskās dzejas konkursā
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, tiešsaistē tika paziņoti skolēnu patriotiskās dzejas konkursa “Latvija, cik daudz Tev vēlos teikt!” rezultāti. Konkurss ” 5.-12. klašu skolēniem tika izsludināts šī gada marta sākumā. Starp labākajiem autoriem, kuru darbi tika iekļauti grāmatā ir arī Rikavas jauno literātu kopas “Dzejas garša” dalībniece Inga Strogonova.
 Lasīt vairāk
Publicēts 06.12.2020
Bērni un skolēni saņems Ziemassvētku dāvanas
Rēzeknes novada pašvaldība šajā neparastajā un sarežģītajā laikā bērniem sarūpēs Ziemassvētku dāvanas – saldumu pakas. Ziemassvētku dāvanas plānots piegādāt no 14.-18. decembrim. Dāvanusaņems ikviens Rēzeknes novadā deklarētais bērns no dzimšanas līdz 9.klasei (ieskaitot) un visi bērni, kuri mācās Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās (līdz 9. klasei, ieskaitot), taču ir deklarēti citās administratīvajās teritorijās. Ziemassvētku dāvanas plānots piegādāt no 14.-18.decembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.12.2020
Tiks nodrošinātas pārtikas pakas 5.-12. klašu skolēniem, kopā ar skolas pienu un augļiem 5.-9.klašu skolēniem!
Pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu, ka no 2020. gada 26. oktobra izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti, no 2020.gada 7.decembra pamatizglītības programmas apguve 5.-6.klasēs notiek attālināti. Rēzeknes novada domes sēdē 3. decembrī tika pieņemti lēmuma grozījumi, ka visi Rēzeknes novada skolu izglītojamie, kuri mācās attālināti, jānodrošina ar pārtikas pakām. Pārtikas pakas par periodu no 7.decembra līdz 18.decembrim (10 attālinātās mācību dienas) visiem Rēzeknes novada 5.-12. klašu skolēniem plānots izsniegt, sākot ar 15.decembri.
 Lasīt vairāk