Novada vadība
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs 64622231 monvids.svarcs@rezeknesnovads.lv 16
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne 64623200 elvira.pizane@rezeknesnovads.lv 18
Rēzeknes novada pašvaldības Izpilddirektors Jānis Troška 64607174 janis.troska@rezeknesnovads.lv 21
Juridiskā un lietvedības nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.9.00 – 16.00
Ilona Turka 26498011
64607200
ilona.turka@rezeknesnovads.lv 19
Lietvede
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: trešdienās no plkst.13.00 – 15.30; ceturtdienās no plkst.9.00 – 13.00
Viktorija Kuprinska
64607191 viktorija.kuprinska@rezeknesnovads.lv 20
Personāla speciāliste – arhivāre Lana Petrova 64607202 lana.petrova@rezeknesnovads.lv 23
Lietvedības sekretāre Laura Ieviņa 64622238 laura.ievina@rezeknesnovads.lv 17
Jurists
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.13.00 – 16.00; ceturtdienās no plkst.13.00 – 16.00
Vadims Čuhnovs 64607706 vadims.cuhnovs@rezeknesnovads.lv  8
Vecākā juriste 64607171 22
Jurists (iepirkumu speciālists)  Liāna Proško   64607171  liana.prosko@rezeknesnovads.lv  22
Juriste
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.13.00 – 16.00; piektdienās no plkst.9.00 – 13.00
Iveta Ladnā 64607191 iveta.ladna@rezeknesnovads.lv 20
Juriste
Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst.8.00 – 16.00
Silvija Kipļuka 64607202 silvija.kipluka@rezeknesnovads.lv 23
Izglītības pārvalde
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītājs Guntars Skudra 64607201
29495624
izglitiba@saskarsme.lv 9
Vadītāja vietnieks Vilis Deksnis 64607204
26531830
vilis.deksnis@saskarsme.lv 2
Izglītības darba speciāliste – pedagoģiski metodiskais darbs un mūžizglītība Elita Opincāne 64607186
26531820
elita.opincane@saskarsme.lv 10
Izglītības darba speciāliste – interešu izglītība  Anita Rudziša 64607172  anita.rudzisa@saskarsme.lv 3
Jaunatnes lietu speciāliste Līga Bistrova 29121139 liga.bistrova@rezeknesnovads.lv Ozolmuižas pagasta kultūras nams
Jaunatnes lietu speciālists Aivars Mežatučs 22013477 aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv Feimaņu pagasta kultūras nams
Ekonomiste Janīna Lazovska 64607204
26531830
janina.lazovska@rezeknesnovads.lv 2
Izglītības darba speciāliste – pirmsskolas izglītība Biruta Rīvāne 64607173
20221180
biruta.rivane@saskarsme.lv 4
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aija Dundure 64607173
20221180
aija.dundure@saskarsme.lv 4
Speciālā pedagoģe Ilona Bruskovska 64607196 ilona.bruskovska@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Psiholoģe Natālija Melne 64607196 natalija.melne@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Logopēde Inese Muhamberga 64607196 inese.muhamberga@saskarsme.lv Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Sociālā pedagoģe Lilija Šodnaka 64607196 lilija.sodnaka@saskarsme.lv  Prokuratūras spārnā
2. stāvā
2. kab.
Sporta speciālists Igors Derjagins 64607181
26531922
igors.derjagins@saskarsme.lv 11
Informācijas sistēmu uzturētāja Dace Barkāne 64607187 dace.barkane@saskarsme.lv 41
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja Silvija Ančikovska 64607180 silvija.ancikovska@rezeknesnovads.lv 38
Vecākā grāmatvede Māra Razguļaja 64607203 mara.razgulaja@rezeknesnovads.lv 25
Grāmatvede Anita Krasnobaja 64607203 anita.krasnobaja@malta.lv 25
Vecākā grāmatvede Velta Šaraka 64607190 velta.saraka@rezeknesnovads.lv 26
Vecākā grāmatvede Larisa Simanoviča 64607190 larisa.simanovica@rezeknesnovads.lv 26
Galvenā grāmatvede Veronika Jakovļeva 64607182 veronika.jakovleva@rezeknesnovads.lv 37
Budžeta ekonomists  Austris Seržants 64607182  austris.serzants@rezeknesnovads.lv 37
Kultūras nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne 64607199 inara.pleiksne@rezeknesnovads.lv 29
Bibliotēku informācijas speciāliste Valentīna Viša 64607193  valentina.visa@rezeknesnovads.lv 27
Kultūras metodiķe Ināra Grietiņa 64607193 inara.grietina@rezeknesnovads.lv 27
Būvvalde
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Būvvaldes vadītāja Inga Aleksandroviča 26531328 Inga.Aleksandrovica@rezeknesnovads.lv 301
Būvtehniķe Agnese Mikučanova 28355229 agnese.mikucanova@rezeknesnovads.lv 301
Būvinspektors  Ivans Simanovičs   26531802  Ivans.Simanovics@rezeknesnovads.lv 302
Būvvaldes būvinspektora palīgs Kristaps Reinieks 27334486 Kristaps.Reinieks@rezeknesnovads.lv 302
Juriste Lolita Ulanova  27334481 Lolita.Ulanova@rezeknesnovads.lv 302
Arhitekts Vladimirs Kalinko 22025791 vladimirs.kalinko@rezeknesnovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Trešdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30;
Ceturtdiena: 8.00-11.45; 12.15-16.30; Rēzeknes novada pašvaldības Būvvalde no 2014. gada 26. augusta atrodas Atbrīvošanas alejā 81, (pasta ēkā), ieeja no Brāļu Skrindu ielas, 3. stāvā (301. un 302. kab.)
Attīstības plānošanas nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja Anna Jaudzema 64607197 anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv 32
Ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne 64607177 inta.rimsane@rezeknesnovads.lv 33
Projektu vadītāja Brigita Arbidāne 64607185 brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv 31
Teritorijas plānotāja – kartogrāfe Tatjana Kārkliniece 64607205 tatjana.karkliniece@rezeknesnovads.lv 30
Teritorijas plānotāja Līga Romančuka  64607205  liga.romancuka@rezeknesnovads.lv  30
Projektu vadītāja Inga Zapāne 64607185 inga.zapane@rezeknesnovads.lv 31
Starptautisko projektu vadītāja  Sintija Batare 64607177 sintija.batare@rezeknesnovads.lv 33
Informācijas tehnoloģiju projektu koordinators Eduards Medvedevs 64607187 eduards.medvedevs@saskarsme.lv 41
Sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Bērtiņa  64607198 26531297 madara.bertina@rezeknesnovads.lv  35
Mājas lapas satura redaktore Anna Rancāne 64607198 anna.rancane@rezeknesnovads.lv
Informāciju ievietošanai mājaslapā sūtīt: majaslapai@rezeknesnovads.lv
35
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Ligita Harčevska +371 28686863
371 63161616
ligita.harcevska@gmail.com
ligita.harcevska@rezeknesnovads.lv
Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Lauku tūrisma speciāliste Ilze Zelča
+371 28686863
371 63161616
ilze.zelca@rezeknesnovads.lv ilze.zelca@gmail.com Lūznavas muiža, Lūznava, Pils iela 8, Lūznavas pagasts, LV4627
Vecākā vides aizsardzības speciāliste  Klinta Bērziņa t.:64607195, klinta.berzina@rezeknesnovads.lv 34
Informācijas tehnoloģiju nodaļa

http://help.rezeknesnovads.lv

Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Vadītājs Juris Dombrovskis 27878199 juris.dombrovskis@rezeknesnovads.lv 39
Galvenais datortīklu administrators Jevgeņijs Kušakovs 64607179 jevgenijs.kusakovs@rezeknesnovads.lv 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators Inārs Zonne 64607179 inars.zonne@rezeknesnovads.lv 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators Andris Keišs 64607705 andris.keiss@rezeknesnovads.lv 1
Datorsistēmu un datortīklu administrators Dainis Babris 64607179 dainis.babris@rezeknesnovads.lv 1
Sociālais dienests
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Vadītāja Silvija Strankale 64607194
20223392
silvija.strankale@rezeknesnovads.lv 5
Vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Inta Greivule – Loca 64607176
26531970
inta.greivule@rezeknesnovads.lv 14
Galvenā speciāliste darbam ar bērniem un ģimenēm Zita Bautre 64607184
26531497
zita.bautre@rezeknesnovads.lv 6
Sociālā darbiniece Rita Žurzdina 64607184
26531497
rita.zurzdina@rezeknesnovads.lv 6
Sociālā darbiniece Sanita Tauriņa 64607176
26531970
sanita.taurina@rezeknesnovads.lv 14
Sociālā darbiniece Liene Skudra 64607176
26531970
liene.skudra@rezeknesnovads.lv 14
Psiholoģe Ilona Žabo 64605903
26191979
ilona.zabo@rezeknesnovads.lv Apmeklētājus pieņem Vērēmu pagasta pārvaldē

Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs

Dzimtsarakstu nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītāja Marija Deksne 64607178 marija.deksne@rdc.lv 13
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Nodaļas vadītājs Andris Koļčs 64607170 andris.kolcs@rezeknesnovads.lv 24
Komunālinženieris Alberts Kindzulis 64607170 alberts.kindzulis@rezeknesnovads.lv 24
Būvinženieris
Jānis Volks 64607195 janis.volks@rezeknesnovads.lv 34
Dežuranti 64607192
Rēzeknes rajona kopienu partnerība
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Rēzeknes rajona kopienu partnerība Ineta Elksne 64607183 info@rezeknespartneriba.lv 12
Ārpus administrācijas struktūrvienībām esošie speciālisti
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts Kabineta nr.
Vecākais iekšējais auditors Oskars Vasiļjevs 64607175 oskars.vasiljevs@rezeknesnovads.lv Prokuratūras spārnā, 2. stāvā, 1. kabinetā
Iekšējā auditore-revidente Jolanta Koškorjova
64607175  jolanta.koskorjova@rezeknesnovads.lv Prokuratūras spārnā, 2. stāvā, 1. kabinetā
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe +371 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe +371 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv
Zemes pārvaldības dienests
Dienesta vadītājs Juris Zvīdriņš  64607188 juris.zvidrins@rezeknesnovads.lv 36
Vecākā zemes lietu speciāliste Marta Vizule 64607189 marta.vizule@rezeknesnovads.lv 28
Speciāliste zemes nomas jautājumos Anita Bringule 64607189 anita.bringule@rezeknesnovads.lv 28
Nodokļu administratore Indra Kroiče 64607188 indra.kroice@rezeknesnovads.lv 36
Nodokļu administratore Ausma Sprukte 64607188 ausma.sprukte@rezeknesnovads.lv 36

Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu speciālistu iedzīvotāju pieņemšanas laiki pagastos 

Audriņu pagasta pārvalde

Ilze Vabale

Pirmdien: 8:00 – 16:30
Otrdien: 8:00 – 18:00
Trešdien: 8:00 – 16:30
Ceturtdien: 8:00 – 12:00
64628243
ilze.vabale@rezeknesnovads.lv

Bērzgales pagasta pārvalde

Janīna Adijāne

Pirmdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Otrdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Trešdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Ceturtdien: 800 – 1200; 1230 – 1630 Piektdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

64644633

26439301

Čornajas pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Pirmdien: 800 – 1500

Otrdien: 1000 – 1500

Ceturtdien: 900 – 1100 (Ratniekos)

28786267

Dricānu pagasta pārvalde

Normunds Mozgis

Pirmdien: 800 – 1500

Trešdien: 800 – 1500

Ceturtdien: 800 – 1500

27876886

Feimaņu pagasta pārvalde

Arnolds Taranda

Pirmdien: 800 – 1630

29880705

Gaigalavas pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Ceturtdienās no 8.00 līdz 16.00

64644537

26678123

Griškānu pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Piektdienās 8:00-12:00;  12:30-16:00

28786267

Ilzeskalna pagasta pārvalde

Anna Kūkoja

Trešdien: 800 – 1630

29203135

Kantinieku pagasta pārvalde

Andris Laizāns

Pirmd., ceturtd. 13.30 – 16.00

28305701

Kaunatas pagasta pārvalde

Viktors Grišunovs

Pirmdien: 800 – 1500

Trešdien: 800 – 1500

64667002

26415936

Lendžu pagasta pārvalde

Anita Karačkova

Pirmdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Otrdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Trešdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

Ceturtdien: 800 – 1200; 1300 – 1700 Piektdien: 800 – 1200; 1300 – 1700

64644726

Lūznavas pagasta pārvalde

Arnolds Taranda

Trešdien: 800 – 1630

29880705

Maltas pagasta pārvalde

Mākoņkalna pagasta pārvalde

Viktors Grišunovs

Otrdien: 800 – 1200

Ceturtdien: 800 – 1500

64667002

26415936

Nagļu pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Trešdien: 8.00 – 10.00

26678123

Nautrēnu pagasta pārvalde

Anna Kūkoja

Pirmdien: 800 – 1630

Otrdien: 800 – 1630

29203135

Ozolaines pagasta pārvalde

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Pušas pagasta pārvalde

Rikavas pagasta pārvalde

Jānis Zelčs

Trešdien: 10.15 –16.30

26678123

Sakstagala pagasta pārvalde

Andris Laizāns

Pirmd., Ceturtd. 8.00 – 12.00

28305701

Silmalas pagasta pārvalde

Marina Borisova

Trešdien: 800 – 1200; 1230 – 1600

64644844

Stoļerovas pagasta pārvalde

Edgars Paškovs

Trešdien: 830 – 1500

28786267

Stružānu pagasta pārvalde

Normunds Mozgis

Otrdien: 900 – 1500

27876886

Vērēmu pagasta pārvalde

Laimdota Melne

Pirmdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

Ceturtdien: 800 – 1200; 1230 – 1630

64605901

29522980

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunkti (IUK)
Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Nautrēnu, Dricānu IUK komercdarbības speciāliste Sanita Vjakse 25740422 sanita.vjakse@rezeknesnovads.lv
Maltas, Kaunatas IUK komercdarbības speciālists  Maija Hartmane 25748078  maija.hartmane@rezeknesnovads.lv

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības-uzņēmējdarbības kontaktpunktu darba dienas pagastos

Maltas, Kaunatas IUK Katru 1. nedēļu P.-T. Maltā C.-Pk. Kaunatā
Katru 2. nedēļu P.-O. Maltā T.-Pk. Kaunatā
Nautrēnu, Dricānu IUK Katru 1. nedēļu P.-T. Dricānos C.-Pk. Rogovkā
Katru 2. nedēļu P.-O. Dricānos T.-Pk. Rogovkā

Darba laiks: P.-Pk. no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Lūgums vizīti pieteikt iepriekš.