Publicēts 22.04.2020
“Par Rēzeknes novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”
 Lasīt vairāk
Publicēts 15.04.2020
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā””
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.03.2020
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „„RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.11.2019
Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Annai Jaudzemai uz e-pastu anna.jaudzema@rezeknesnovads.lv līdz 2019.gada 20.novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.10.2019
Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts „ Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu atlīdzināšanas kārtību izglītojamajiem Rēzeknes novadā”
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Izglītības pārvaldes vadītāja vietniekam Vilim Deksnim uz e-pastu vilis.deksnis@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 1. augusta saistošajos noteikumos Nr.3 “Rēzeknes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt teritorijas plānotājai Tatjanai Volkai uz e-pastu tatjana.volka@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.59 “Par Lubāna ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2019
“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 18.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt vecakajai vides speciālistei Terēzijai Krustei uz e-pastu terezija.kruste@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 6. novembrim.
 Lasīt vairāk
Publicēts 09.10.2019
„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 17. jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem””
Rēzeknes novada pašvaldība aicina izteikt viedokļus, priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu. Savus priekšlikumus un ieteikumus sūtīt Juridiskās un lietvedības nodaļas vadītājai Ilonai Turkai uz e-pastu ilona.turka@rezeknesnovads.lv līdz 2019. gada 14. oktobrim.
 Lasīt vairāk