Pretkorupcijas pasākumu plāni

Apstiprināšanas datums
Nosaukums
Aktualizēšanas datums
Spēkā esamība
19.12.2013 Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
30.10.2015. Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2013. – 2015.gads - spēkā esoša
24.08.2015. Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolas veicamie pretkorupcijas pasākumi 2015- 2018.gadam - spēkā esošs
26.02.2016. P/i “RSEZ pārvalde” korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2016.-2017. gadam - spēkā esošs
28.03.2017. SIA ” ALAAS” pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
 13.10.2017. Kaunatas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadam  -  spēkā esošs
16.10.2017. Maltas vidusskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam  -  spēkā esošs
17.10.2017. Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes „Jāņtārpiņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
17.10.2017. Lūznavas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
18.10.2017. Maltas Mūzikas skolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam  13.12.2019. spēkā esošs
18.10.2017. Griškānu pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” korupcijas risku analīzes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
18.10.2017. Dricānu pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2019.g. - spēkā esošs
20.10.2017. Dricānu vidusskolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam   -  spēkā esošs
20.10.2017. Gaigalavas pamatskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2023. gadam  20.12.2019.  spēkā esošs
20.10.2017. Audriņu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2021 - spēkā esošs
23.10.2017. Stružānu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
23.10.2017. Feimaņu pamatskolas Korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam   - spēkā esošs
23.10.2017. Nautrēnu vidusskolas pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
20.10.2017. Audriņu pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam   -  spēkā esošs
23.10.2017. Dricānu pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam - spēkā esošs
23.10.2017. Maltas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzīpariņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
24.10.2017. Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
24.10.2017. Čornajas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam -  spēkā esošs
25.10.2017. Rikavas pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadam - spēkā esošs
25.10.2017. Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes „Brīnumzeme” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
25.10.2017. Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam  -  spēkā esošs
25.10.2017. Gaigalavas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2021 20.12.2019. spēkā esošs
25.10.2017. Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
26.10.2017. Ozolaines bāriņtiesas pretkorupcijas pasākumu plāns 2018.-2019. gadam - spēkā esošs
26.10.2017. Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam   - spēkā esošs
27.10.2017. Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
27.10.2017. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam - spēkā esošs
27.10.2017. Strūžānu pirmsskolas izglītības iestādes «Zvaniņš» korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam  -  spēkā esošs
27.10.2017. Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.g. - spēkā esošs
27.10.2017. Nautrēnu pirmsskolas izglītības iestādes „Vālodzīte” pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
27.10.2017. Silmalas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam   -  spēkā esošs
27.10.2017. Rikavas pirmsskolas izglītības iestādes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Jaunstrūžānu pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam  -  spēkā esošs
30.10.2017. Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam   -  spēkā esošs
30.10.2017. SIA “Strūžānu siltums” korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
30.10.2017. Sakstagala pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Ilzeskalna pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2021 - spēkā esošs
31.10.2017. Vērēmu bāriņtiesas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns  2017. – 2020.gadam   -  spēkā esošs
31.10.2017. Tiskādu vidusskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Maltas speciālās internātpamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2021. gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Rēznas pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam   -  spēkā esošs
30.10.2017. Nagļu pirmsskolas izglītības iestādes Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Tiskādu bērnu nama Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Tiskādu speciālās internātpamatskolas Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam - spēkā esošs
30.10.2017. Verēmu pamatskolas korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2023. gadam   spēkā esošs
31.10.2017. Gaigalavas bāriņtiesas pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2010. gadam spēkā esošs
31.10.2017. Ozolmuižas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Stoļerovas pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam   -  spēkā esošs
31.10.2017. Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
31.10.2017. Rēzeknes novada pašvaldības bērnu – jaunatnes sporta skolas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam  -  spēkā esošs
31.10.2017. Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
31.10.2017. Lendžu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019.gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Rēzeknes novada pašvaldības Maltas bāriņtiesas Korupcijas analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
31.10.2017. Kaunatas pagasta pārvaldes risku analīzes un pretkorupcijas pasākuma plāns 2017.-2020.gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Griškānu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Vērēmu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Maltas pagasta pārvaldes Korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns   -  spēkā esošs
31.10.2017. Kaunatas bāriņtiesas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam.   - spēkā esošs
31.10.2017. Bērzgales pagasta pārvaldes  pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2019. gadam - spēkā esošs
31.10.2017. Feimaņu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gadam.  -  spēkā esošs
31.10.2017. Nagļu pagasta pārvaldes korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020 - spēkā esošs
31.10.2017. Nautrēnu pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2021.gadam - spēkā esošs
02.11.2017. Ozolaines pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017-2020.gadam - spēkā esošs
03.11.2017. Lūznavas pagasta pārvaldes pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.-2020. gadam - spēkā esošs
03.11.2017. Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020. gadam   -  spēkā esošs
03.11.2017. Adamovas speciālās internātpamatskolas pretkorupcijas pasākumu plāns - spēkā esošs
08.11.2017. Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2017. – 2020.gads - spēkā esošs
31.10.2017. Tiskādu vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu 2017.-2020.gadam izpilde

 

 

 spēkā esošs