Novada bāriņtiesas

Ar 2019. gada 1. jūniju Rēzeknes novada teritorijā izveidotas 2 (divas) bāriņtiesas, reorganizējot esošās 5 (piecas) Rēzeknes novada bāriņtiesas (Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu, Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesu, Rēzeknes novada Ozolaines bāriņtiesu un Rēzeknes novada Gaigalavas bāriņtiesu).
Rēzeknes novada bāriņtiesu darbības teritorijas

Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa
Darbības teritorija: Maltas, Pušas, Silmalas, Feimaņu, Lūznavas, Čornajas, Griškānu, Kaunatas,  Mākoņkalna, Ozolaines, Stoļerovas pagasts.
Juridiskā adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
E-pasts: barintiesa.malta@rezeknesnovads.lv
Tālrunis: 64631509
Fakss: 64621401
Pieņemšanas laiks
Nolikums

Rēzeknes novada Dricānu bāriņtiesa
Darbības teritorija: Audriņu, Bērzgales, Gaigalavas, Dricānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Lendžu, Nagļu, Nautrēnu, Ozolmuižas, Rikavas, Sakstagala, Stružānu un Vērēmu pagasts.
Juridiskā adrese: “Pagastmāja”, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615.
E-pasts: barintiesa.dricani@rezeknesnovads.lv
Tālrunis: 64640644
Apmeklētāju pieņemšana
Nolikums