Publicēts 12.11.2020
Pagarināts projektu iesniegšanas termiņš energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra līdz š.g. 15. decembrim ir pagarinājusi projektu iesniegšanas termiņu energoefektivitātes uzlabošanai apstrādes rūpniecībā. Eiropas Savienības (ES) fondu programmas trešajā atlases kārtā no Kohēzijas fonda investīcijām pieejami gandrīz 11,7 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.10.2020
Aicina iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai
EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs ir izsludinājis atklātu projektu konkursu jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Projektus var iesniegt līdz 2021. gada 5. janvārim. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 11.5 miljoni eiro.
 Lasīt vairāk
Foto no https://www.pexels.com Publicēts 22.10.2020
Atvērts Apvārsnis 2020 projektu konkurss Eiropas zaļais kurss
Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Apvārsnis 2020 ietvarpogrammas finansēto projektu konkursu “Eiropas zaļais kurss”, aicinot projektu pieteicējus iesniegt pētniecības un inovāciju pieteikumus klimata krīzes, Eiropas ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības risinājumiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. janvāris.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.09.2020
Erasmus+ izsludina divus jaunus stratēģisko partnerību konkursus
Erasmus+ programmā izsludināti divi jauni stratēģisko partnerību konkursi Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai izglītībā, lai jauniešiem un pieaugušajiem palīdzētu pārvarēt ekonomiskos un sociālos izaicinājumus ar inovatīvām un radošām pieejām.
 Lasīt vairāk
Jaunatne Publicēts 30.03.2020
Izsludināts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otrais 2020. gada projektu konkurss
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” otro 2020. gada projektu konkursu. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.03.2020
Eiropas Solidaritātes projektu īstenošanai Latvijā pieejams vairāk nekā pusotrs miljons eiro
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” otro 2020. gada projektu konkursu. Šogad konkursam, kura mērķis ir veicināt solidaritāti un uzlabot jauniešu kompetences, risinot vietējai sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, ir pieejams Eiropas Savienības finansējums vairāk nekā 1.6 miljonu eiro apmērā. Interesenti ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 2020. gada 07. maijam, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2020. gada nogalē un 2021. gada sākumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Atbalsts mežu ieaudzēšanai un iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai
No 2020.gada 5.maija līdz 5.jūnijam notiks projektu pieņemšana pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” divās aktivitātēs.
 Lasīt vairāk
Publicēts 20.03.2020
Atbalsts investīcijām mazajiem lauksaimniekiem
No 2020. gada 3. jūnija līdz 3. augustam notiks projektu pieņemšana pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības".
 Lasīt vairāk
Publicēts 24.02.2020
Izsludināts līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem
Kultūras ministrija izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu „Radošā Eiropa”, „Eiropa pilsoņiem”, „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un citu Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 04.02.2020
Līdz 6. februārim izsludināts konkurss programmā “NVO fonds”
Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursu 2020.gadā īstenojamiem projektiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.
 Lasīt vairāk