Atbalsta institūcijas uzņēmējiem

Investīciju piesaistes iespējas

Latgales Uzņēmējdarbības centrs 
Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera
Latvijas Darba devēju konfederācija
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Latgales pārstāvniecība Rīgā

Lauku attīstības konsultantu pieņemšanas laiki 
Rēzeknes novada pagastos

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIAA Rēzeknes biznesa inkubators (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra)
Valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM
Eiropas savienības strukturālie fondi
Kopienu iniciatīvu fonds
Eiropas sociālais fonds Latvija
Latvijas vides investīciju fonds

Publiskā pārvalde

Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Latgales plānošanas reģiona
Nodarbinātības valsts aģentūra
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Latvijas Pašvaldību savienība
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Valsts ieņēmumu dienests
Pārtikas un veterinārais dienests

Citas noderīgas saites