Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās zonas uzņēmumi Rēzeknes novadā

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (Rēzeknes SEZ, http://www.rsez.lv) izveidota 1997. gadā Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas teritorijā ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Komercsabiedrības, kas ir noslēgušas līgumu ar Rēzeknes SEZ pārvaldi, var saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus līdz pat 55% apmērā no ieguldījumu projekta summas – līdz pat 100% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi un 80% uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi –, kā arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā brīvās zonas.

Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona ir izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu, ar darbības termiņu līdz 2035. gada 31. decembrim. Rēzeknes SEZ pārvalde ir Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas domes pārraudzībā esoša pašvaldību kopīgā iestāde.

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas kopplatība ir 1155 ha, no kuriem 64% jeb 737,26 ha atrodas Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastos.

Četras no 19 Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām darbojas Rēzeknes novada teritorijā – „Verems” RSEZ SIA, SIA „LEAX Rēzekne” RSEZ, “IRBIS Technologies” RSEZ SIA.

Kopējais Rēzeknes SEZ komercsabiedrību apgrozījums 2016. gadā sasniedza 85 miljonus eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš Rēzeknes SEZ izveides. Kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās ir nodarbināti 845 strādājošie.