Uzņēmējdarbība

Rēzeknes novadā ir attīstīta daudzpusīga un plaša uzņēmējdarbība, vislielākais uzņēmumu skaits ir saistīts ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu. Daudzi uzņēmumi ir apvienojušies un darbojas dažādās kooperatīvajās sabiedrībās, lai veiksmīgāk konkurētu ar savu produkciju tirgū, citi, savukārt, izmanto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) un Latgales Speciālās ekonomiskās zonas piedāvātās priekšrocības.

Pēc uzņēmējdarbības formas Rēzeknes novadā visvairāk darbojas zemnieku saimniecības (vairāk nekā puse reģistrēto uzņēmumu), kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

Katrā pagastā aktīvi darbojas mazie uzņēmumi, individuālie komersanti, mājražotāji, amatnieki. Rēzeknes novadā ir gleznaina daba, atpūtas iespējas pie ūdeņiem, daudz kultūrvēsturisko objektu, tāpēc arvien straujāk attīstās tūrisma uzņēmumi.

Senākā Rēzeknes novadā reģistrētā zemnieku saimniecība ir ZS „SALMAŅI”, no visām novada sabiedrībām ar ierobežotu atbildību vissenāk Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA ražošanas komercfirma „NOOK, LTD”, savukārt starp akciju sabiedrībām vissenāk reģistrā reģistrēta AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība”.

Lursoft apkopotā informācija rāda, ka piecdesmit Rēzeknes novada uzņēmumiem izdevies piesaistīt arī ārvalstu tiešās investīcijas. Lielākais no tiem ir 2010. gadā reģistrētais Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas SIA „LEAX Rēzekne”, kura pamatkapitālā 131,49 tūkst.EUR ieguldījis zviedru LEAX Group AB. Kopumā investīcijas Rēzeknes novadā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši investori no 16 valstīm.

Kopš 2001.gada Rēzeknes novada lielākais uzņēmums nemainīgi ir Rēzeknes SEZ SIA “VEREMS”.

Rēzeknes novada lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2018. gadā:  

1. RSEZ SIA “VEREMS”: 37,42 milj.EUR;

2. RSEZ SIA “LEAX Rēzekne”: 19,96 milj.EUR;

3. Sakstagala pagasta ZS “VIRŠI AG”: 7,32 milj.EUR;

4. AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”: 6,07 milj.EUR;

5. SIA “Latgales taras kompānija”: 4,08 milj.EUR.

Rēzeknes novada pelnošākais uzņēmums ir Rēzeknes SEZ SIA „VEREMS”, kas ir arī lielākais darba devējs starp novada uzņēmumiem.

Rēzeknes novada lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2018. gadā:

1. Rēzeknes SEZ SIA „VEREMS”: 343 darbinieki;

2. Rēzeknes SEZ SIA „LEAX Rēzekne”: 224 darbinieki;

3. SIA „BAIBIŅA”: 90 darbinieki;

4. SIA “ASKO AS”: 87 darbinieki;

5. SIA “Latgales taras kompānija”: 76 darbinieki.

Viens no uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem, ko īsteno Rēzeknes novada pašvaldība, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību, nodarbinātību, teritorijas pievilcību un sabiedrisko aktivitāti norisinās konkurss „Rēzeknes novada uzņēmums” Konkursa uzvarētāji saņem īpašu balvu – dizaina objektu, kas ataino gaišo un reizē arī sarežģīto ceļu uz panākumiem. Balvu pēc Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolventa Aleksandra Rezvova idejas veidojis mākslinieks Norberts Kudiņš.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un iedzīvotāju aktivitāti, Rēzeknes novada pašvaldība un visas 25 Rēzeknes novada pagastu pārvaldes 2014. gada 8. jūlijā izveidoja nodibinājumu Lauku ekonomikas attīstības Rēzeknes novadā „LEARN” . Tā darbības mērķis ir sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Rēzeknes novada teritorijā, atbalstīt mikrouzņēmumus un pašnodarbinātās personas, kuras uzsāk un attīsta uzņēmējdarbību Rēzeknes novada teritorijā.