Maršruti

Maršruti

Raazna_pie_Lipuskiem Publicēts 10.06.2020
Velo maršruts “Apkārt Latgales jūrai” Nr. 783 (apmēram 50 km)
Maršruts paredzēts aktīviem un sportiskiem velobraucējiem. Tas iekļauj visu Rāznas ezera perimetru un tā apkārtnes interesantākos apskates objektus.
 Lasīt vairāk
cels_ap+rehab-centru Publicēts 10.06.2020
Velo maršruts “Lūznava – Rāznas ezers” Nr 784 (apmēram 30 km)
Apļveida velomaršruts (apm. 30 km) ved pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju uz rietumiem no Rāznas ezera un iekļauj kultūrvēsturiskus objektus.
 Lasīt vairāk
Prezmas RK baznīca Publicēts 20.05.2020
Rietumu loks
Kopgarums – aptuveni 45 km
Ilgums – aptuveni 7–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz rietumiem, vispirms seko upju Vertukšnes un Maltas tecējumam, bet Silmalā pagriežas uz austrumiem. Izmetot slaidu loku cauri Prezmai, Laizāniem un Bekšiem, ceļotājs atgriežas sākumpunktā. Maršrutam raksturīga tik liela ainaviska un kultūrvēsturiska daudzveidība.
 Lasīt vairāk
Rozentovas baznīca Publicēts 20.05.2020
Dienvidrietumu loks
Kopgarums – aptuveni 40 km
Ilgums – aptuveni 6–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts pa salīdzinoši reti apdzīvotu apvidu ar tomēr bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, ko veido gan sakrālie, gan laicīgie artefakti un gana atraktīva un daudzveidīga ainava. Tradicionālajos tūrisma bukletos šo maršrutu ir velti meklēt. Ceļotājs iepazīst Latgales augstienes rietumu malas dabu.
 Lasīt vairāk
Volkenbergas pilsdrupas Publicēts 20.05.2020
Dienvidaustrumu loks
Ilgums – aptuveni 6–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika). Lokveida maršruts, kas pārsvarā virzās pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju. Ļoti daudzveidīga ainava – ir gan plašas āres ar tāliem skatupunktiem, gan samērā noslēgtas mozaīkveida ainavas un meža masīvi. Ceļotājs iepazīst arī Latgales jūru – Rāznas ezeru, ir vairākas peldvietas.
 Lasīt vairāk
zosnas_muiza Publicēts 20.05.2020
Ziemeļaustrumu loks
Kopgarums – aptuveni 55 km
Ilgums – aptuveni 7–9 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas vispirms virzās uz austrumiem, tad – uz ziemeļiem, pēc tam uz rietumiem un visbeidzot uz dienvidiem, līdz aplis veiksmīgi noslēdzies. Ceļotājs iepazīst Latgales centrālās daļas dabas un kultūrainavas daudzveidību. Lielākā daļa maršruta ved pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju. Ir vairākas peldvietas.
 Lasīt vairāk
DSCN5797 Publicēts 20.05.2020
Kur Maltas upe plūst, staroveri un Latgales podnieki paaudžu paaudzēs mīt
Kopgarums – aptuveni 80 km
Ilgums – aptuveni 12–14 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz rietumiem, vispirms sekojot Maltas upes tecējumam, bet pēc tam nonāk gana vienmuļā līdzenumā. Tālākais maršruta rietumu punkts ir daudzu slavenu Latgales keramiķu dzimtene Silajāņi, kur ceļš pagriežas uz dienvidiem un tad uz austrumiem, atkal nonākot Latgales augstienē – šoreiz jau gleznainajā Feimaņu paugurainē, kur pamīšus draudzīgi jau izsenis sadzīvo katoliskās un vecās ticības latgalieši.
 Lasīt vairāk
adamovas ezers2 Publicēts 20.05.2020
Septiņu pakalnu pilsētas vilinājums
Kopgarums – aptuveni 90 km
Ilgums – aptuveni 14–16 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz ziemeļu pusi, pēc kāda laika atved līdz Rēzeknei – pilsētai pašā Latgales sirdī, ko reizēm dēvē arī par Latgales sirdi. Ceļotājs ierauga plašu un daudzveidīgu Zilo ezeru zemes vidusdaļas panorāmu, kas ietver gan Latgales augstienes Rāznavas un Burzavas pauguraines, gan Rēzeknes upes pazeminājumu. Īpaši ainaviski augstvērtīga ir Adamovas ezera apkaime uz ziemeļiem no Rēzeknes pilsētas, kur paredzēta arī nakšņošanas vieta.
 Lasīt vairāk
skats no Mākoņkalna Publicēts 20.05.2020
Kur Rāznas zilās tāles aicina
Lokveida maršruts, kas iepazīstina ar Latgales jūras – Rāznas ezera – tuvākas un attālākas apkaimes dabas ainavas un kultūrvēsturiskās vides daudzveidību. Gandrīz visa velomaršruta trase (izņemot Baltiņu loku) ietilpst Rāznas Nacionālā parka teritorijā un tas velotūristam ļauj gūt pietiekami plašu ieskatu par šīs aizsargājamās teritorijas dabas bagātībām.
 Lasīt vairāk
Pušas ezers (1056 x 594) Publicēts 20.05.2020
Nezināmais Rēzeknes novadā. Zaļais dienvidu loks pa Latgales augstienes ārēm, mežārēm un mežiem
Kopgarums – aptuveni 70 km
Ilgums – aptuveni 10–14 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas vispirms pa nelieliem un līkumainiem lauku ceļiem virzās uz dienvidiem, līdz pat Pušai un Andrupenei.
 Lasīt vairāk