Baznīcas

Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca 56.6322934, 27.5133871 Adrese: Rītupes 9, Bērzgale, Bērzgales pagasts
Tālrunis: +371 64644633 (pašvaldība)
Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca 56.7377617, 27.0681192 Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644503
E-pasts: catholic_bikava@inbox.lv
Borisovas (Borisovkas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3854940, 27.0070160 Adrese: Borisovka, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.4926829, 27.1359125 Adrese: Ciskādi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Dricānu Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas Romas katoļu baznīca 56.6495700, 27.1881799 Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 29214848
E-pasts: marlau@inbox.lv
Dukstigala Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3781504, 27.4164994 Adrese: Dukstigals, Čornajas pagasts
Tālrunis: +371 64623500
Feimaņu (Jāņa Kristītāja) Romas katoļu baznīca 56.2684454, 27.0382068 Adrese: Feimaņi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892, +371 28673291
E-pasts: silvaassare@inbox.lv
Mājas lapa: www.feimani.lv
Guriļišķu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5325222, 27.0398614 Adrese: Gurilišķi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Ismeru vecticībnieku draudzes dievnams 56.3869358, 27.3286022 Adrese: Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
Kampišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.4440486, 27.2308251 Adrese: Ozolaines pagasts
Tālrunis: +371 64640171 (pašvaldība)
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3317049, 27.5468836 Adrese: Kaunata, Kaunatas pagasts
Tālrunis: +371 64667000, (pašvaldība)
Kristceļu vecticībnieku draudzes dievnams Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 646 28033 (pašvaldība)
Krupenišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.2325741, 27.0041185 Adrese: Krupenišķi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca 56.6411634, 27.3944161 Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts
Tālrunis: +371 64644580 (pašvaldība)
Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams 56.2912359, 27.4343904 Adrese: Lipuški, Mākoņkalna pagasts
Tālrunis: +371 64646741 (pašvaldība)
Maltas ( Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentova, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Borovajas, Borovskas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3448823, 27.1684428 Adrese: Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Rozentovas) Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Mājas lapa: www.malta.lv
Nagļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.6840133, 26.9278920 Adrese: Nagļi, Nagļu pagasts
Tālrunis: +371 64662413, +371 28615775
Nautrānu (Rogovkas) Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.7075252, 27.4153023 Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts
Tālrunis: +371 64628805 (pašvaldība)
Notras vecticībnieku draudzes dievnams Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Ostrones ( Ustroņu) Sv. Aloīza Romas katoļu baznīca 56.4778932, 26.9794981 Adrese: Sokolku pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca 56.4909924, 27.2288215 Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts
Tālrunis: +371 64640224 (pašvaldība)
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Paramonovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.4526548, 26.9928119 Adrese: Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Pilcenes (Piļcines) Sv. Antona Romas katoļu baznīca 56.6642331, 27.2674856 Adrese: Pilcene, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 64644069 (pašvaldība) +371 29214848
Pļuskovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6229482, 26.9660102 Adrese: Pļuskova, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība)
Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca 56.4013946, 27.1337133 Adrese: Prezma, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830
Puderovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6056422, 27.2127872 Adrese: Puderova, Audriņu pagasts
Tālrunis: +371 64628241 (pašvaldība)
Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.2345534, 27.2290676 Adrese: Puša, Pušas pagasts
Tālrunis: +371 64646045 (pašvaldība) +371 29139057
Rečinas vecticībnieku draudzes dievnams Rečeņi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija Tālrunis: +371 64637599 (pašvaldība)
Rikavas (Baltiņu) Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca 56.6251206, 27.0420400 Adrese: Rikava, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība),+371 64662413
Rimšu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5517975, 26.8735967 Adrese: Rimši, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.5624640, 27.5650360 Adrese: Sarkaņi, Lendžu pagasts
Tālrunis: +371 64644726 (pašvaldība), +371 25439574
Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams 56.3753235, 27.0219443 Adrese: Štikāni, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Stoļerovas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.4298746, 27.5567911 Adrese: Stoļerova, Stoļerovas pagasts
Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīca 56.7441880, 27.1778735 Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644537 (pašvaldība)
Tiskādu pareizticīgo baznīca 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Uļjanovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.5461482, 27.0626138 Adrese: Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.3016607, 27.0793425 Adrese: Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Viļānu Sv. Alberta klosteris 6a Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv, mariani@mariani.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 56.5524646, 26.9228300 Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu vecticībnieku draudzes dievnams 40 Jersikas iela, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628030, (pašvaldība)
Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes baznīca 56.3305042, 27.3392354 Adrese: Zosna, Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
notra (1013 x 760) Publicēts 23.04.2014
Notras vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Īss apraksts: Uzcelts 1928. – 1931. gadā vecā dievnama vietā, kurš sākotnēji celts 1853.gadā. Dievnamu un tā apkārtni uztur kārtībā pati draudze. (Platpire, 2006)
 Lasīt vairāk
Ostrones RK dievnams Publicēts 22.04.2014
Ostrones ( Ustroņu) Sv. Aloīza Romas katoļu baznīca
Adrese: Sokolku pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
Īss apraksts: Celta kā pagaidu dievnams 1935. gadā draudzes prāvesta mariāņu tēva B. Vaļpitra MIC vadībā uz J. Pušmucova draudzei dāvātās zemes
 Lasīt vairāk
Ozolmuižas RK baznīca Publicēts 21.04.2014
Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca
Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca
Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts
Tālrunis: +371 64640224 (pašvaldība)
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Īss apraksts: Baznīca celta 1820. gadā par grāfu Plāteru - Zībergu līdzekļiem. Tā ir akmens būve ar nelielu zvanu torni. Lielais mūra altāris ir ar četrām kolonnām un ar lielu masīvu krustu.
 Lasīt vairāk
Paramonovas vecticībnieku dievnams Publicēts 20.04.2014
Paramonovas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 1882. gadā.
Attēla kreisajā pusē redzama sliede, kas nostiprināta uz koka pamatnes. To izmanto kā gongu vēl šobaltdien, lai sasauktu ciema ļaudis uz dievkalpojumu. (Platpire, 2006)
GPS: 56.4526548, 26.9928119
 Lasīt vairāk
Pilcenes RK draudze Publicēts 19.04.2014
Pilcenes (Piļcines) Sv. Antona Romas katoļu baznīca
Adrese: Pilcene, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 64644069 (pašvaldība) +371 29214848
Īss apraksts: Viena no vecākajām koka baznīcām Latgalē, kas celta 1670. gadā un ir īpaša ar savām puskolonnām, sešstūra torni, pusapaļiem logiem, sīpolveida kupoliņu ar krustu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 18.04.2014
Pļuskovas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Pļuskova, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 20.gs. sākumā.
GPS: 56.6229482, 26.9660102
 Lasīt vairāk
Publicēts 17.04.2014
Puderovas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Puderova, Audriņu pagasts
Tālrunis: +371 64628241 (pašvaldība)
Īss apraksts: Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis celts 20.gs sākumā.
GPS: 56.6056422, 27.2127872
 Lasīt vairāk
Prezmas RK baznīca Publicēts 16.04.2014
Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca
Adrese: Prezma, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830
Īss apraksts: Baznīca celta 1856.- 1859.g. un vēlāk ap to izveidojās tāda paša nosaukuma ciems.
 Lasīt vairāk
Pušas RK baznīca Publicēts 15.04.2014
Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca
Adrese: Puša, Pušas pagasts
Tālrunis: +371 64646045 (pašvaldība) +371 29139057
Īss apraksts: Koka baznīca celta 1743.gadā par muižnieka Šadurska līdzekļiem. Tūlīt pēc uzbūvēšanas tā tika nodota jezuītu aprūpē. Reizē ar to Pušā tika nodibināta arī jezuītu misija (Šadursku misija). Baznīcā ir trīs altāri. Šeit atrodas latviešu ērģeļbūvētāja J.Gremzes ērģeles.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.04.2014
Rečinas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Rečina, Čornajas pagasts
Tālrunis: +371 64637599 (pašvaldība)
Rečinas vecticībnieku draudzes dievnams celts 1912.gadā. Daļēji apmesti laukakmeņu mūra pamati. Taisnstūra, vienas halles baznīciņa ar divslīpu skārda jumtu un mazu cekulveida tornīti virs altāra gala. Galvenā ieeja sānu fasādē. Apdare askētiska, sānu fasādēm trīsdaļīgais dalījums. Pie baznīcas atrodas mazs zvanu tornītis, veidots no četriem vertikāli novietotiem baļķiem un uz tā – nojume ar nožogojumu. (Platpire, 2006)
 Lasīt vairāk