Mаршруты

Mаршруты

Raazna_pie_Lipuskiem Опубликовано 10.06.2020
(Latviešu) Velo maršruts “Apkārt Latgales jūrai” Nr. 783 (apmēram 50 km)
(Latviešu) Maršruts paredzēts aktīviem un sportiskiem velobraucējiem. Tas iekļauj visu Rāznas ezera perimetru un tā apkārtnes interesantākos apskates objektus.
 Читать далее
cels_ap+rehab-centru Опубликовано 10.06.2020
(Latviešu) Velo maršruts “Lūznava — Rāznas ezers” Nr 784 (apmēram 30 km)
(Latviešu) Apļveida velomaršruts (apm. 30 km) ved pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju uz rietumiem no Rāznas ezera un iekļauj kultūrvēsturiskus objektus.
 Читать далее
Prezmas RK baznīca Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Rietumu loks
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 45 km
Ilgums – aptuveni 7–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz rietumiem, vispirms seko upju Vertukšnes un Maltas tecējumam, bet Silmalā pagriežas uz austrumiem. Izmetot slaidu loku cauri Prezmai, Laizāniem un Bekšiem, ceļotājs atgriežas sākumpunktā. Maršrutam raksturīga tik liela ainaviska un kultūrvēsturiska daudzveidība.
 Читать далее
Rozentovas baznīca Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Dienvidrietumu loks
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 40 km
Ilgums – aptuveni 6–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts pa salīdzinoši reti apdzīvotu apvidu ar tomēr bagātīgu kultūrvēsturisko mantojumu, ko veido gan sakrālie, gan laicīgie artefakti un gana atraktīva un daudzveidīga ainava. Tradicionālajos tūrisma bukletos šo maršrutu ir velti meklēt. Ceļotājs iepazīst Latgales augstienes rietumu malas dabu.
 Читать далее
Volkenbergas pilsdrupas Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Dienvidaustrumu loks
(Latviešu) Ilgums – aptuveni 6–8 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika). Lokveida maršruts, kas pārsvarā virzās pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju. Ļoti daudzveidīga ainava – ir gan plašas āres ar tāliem skatupunktiem, gan samērā noslēgtas mozaīkveida ainavas un meža masīvi. Ceļotājs iepazīst arī Latgales jūru – Rāznas ezeru, ir vairākas peldvietas.
 Читать далее
zosnas_muiza Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Ziemeļaustrumu loks
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 55 km
Ilgums – aptuveni 7–9 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas vispirms virzās uz austrumiem, tad – uz ziemeļiem, pēc tam uz rietumiem un visbeidzot uz dienvidiem, līdz aplis veiksmīgi noslēdzies. Ceļotājs iepazīst Latgales centrālās daļas dabas un kultūrainavas daudzveidību. Lielākā daļa maršruta ved pa Rāznas Nacionālā parka teritoriju. Ir vairākas peldvietas.
 Читать далее
DSCN5797 Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Kur Maltas upe plūst, staroveri un Latgales podnieki paaudžu paaudzēs mīt
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 80 km
Ilgums – aptuveni 12–14 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz rietumiem, vispirms sekojot Maltas upes tecējumam, bet pēc tam nonāk gana vienmuļā līdzenumā. Tālākais maršruta rietumu punkts ir daudzu slavenu Latgales keramiķu dzimtene Silajāņi, kur ceļš pagriežas uz dienvidiem un tad uz austrumiem, atkal nonākot Latgales augstienē – šoreiz jau gleznainajā Feimaņu paugurainē, kur pamīšus draudzīgi jau izsenis sadzīvo katoliskās un vecās ticības latgalieši.
 Читать далее
adamovas ezers2 Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Septiņu pakalnu pilsētas vilinājums
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 90 km
Ilgums – aptuveni 14–16 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas virzās uz ziemeļu pusi, pēc kāda laika atved līdz Rēzeknei – pilsētai pašā Latgales sirdī, ko reizēm dēvē arī par Latgales sirdi. Ceļotājs ierauga plašu un daudzveidīgu Zilo ezeru zemes vidusdaļas panorāmu, kas ietver gan Latgales augstienes Rāznavas un Burzavas pauguraines, gan Rēzeknes upes pazeminājumu. Īpaši ainaviski augstvērtīga ir Adamovas ezera apkaime uz ziemeļiem no Rēzeknes pilsētas, kur paredzēta arī nakšņošanas vieta.
 Читать далее
skats no Mākoņkalna Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Kur Rāznas zilās tāles aicina
(Latviešu) Lokveida maršruts, kas iepazīstina ar Latgales jūras – Rāznas ezera – tuvākas un attālākas apkaimes dabas ainavas un kultūrvēsturiskās vides daudzveidību. Gandrīz visa velomaršruta trase (izņemot Baltiņu loku) ietilpst Rāznas Nacionālā parka teritorijā un tas velotūristam ļauj gūt pietiekami plašu ieskatu par šīs aizsargājamās teritorijas dabas bagātībām.
 Читать далее
Pušas ezers (1056 x 594) Опубликовано 20.05.2020
(Latviešu) Nezināmais Rēzeknes novadā. Zaļais dienvidu loks pa Latgales augstienes ārēm, mežārēm un mežiem
(Latviešu) Kopgarums – aptuveni 70 km
Ilgums – aptuveni 10–14 stundas (atkarībā no objektu apskatei un atpūtai atvēlētā laika)
Lokveida maršruts, kas no Lūznavas vispirms pa nelieliem un līkumainiem lauku ceļiem virzās uz dienvidiem, līdz pat Pušai un Andrupenei.
 Читать далее