Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti

Publicēts 18.09.2015

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 46 projektus no desmit pašvaldību teritorijām. Vislielāko finansējumu, teju 9 000 EUR, saņems Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas attiecīgi bija iesniegušas vislielāko projektu skaitu – 17. No Rēzeknes novada atbalstu saņems divi projekti – Rāznas nacionālā parka biedrības projekts “Caur tradīcijām uz kopīgiem Ziemassvētkiem” un biedrības “ARAYN” projekts “Tradicionālās ebreju mūzikas izpēte un popularizēšana”

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 20 projekti, no tiem apstiprināti pieci:

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

1. Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” Prieks par Brīvu!

3000

Preiļu nov.

2. Biedrība „Daugavpils jauniešu savienība” Jauniešu līdzdalības skola „Solis tuvāk”

1500

Daugavpils

3. Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” Latvisko tradīciju popularizēšana ģimenēs un jauniešu vidū

1200

Preiļu nov.

4. Biedrība „Līdzdalībai nav vecuma” Pilsoniskās iniciatīvas projekts izolētības riska mazināšanai Ludzas novadā „Nāc, dari un aicini
citus”

800

Ludzas nov.

5. Biedrība „RITINEITIS” ASNI

1500

Balvu nov.


No 14 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga projektu apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sešas NVO:

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

6. Biedrība “JAUNATNES ČEMODĀNS” ZUPA Rēzeknē (Zināt un pamēģināt apvienot Rēzeknē)

1200,00

Rēzekne
7. Biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks”” Muzikālās izrādes iestudēšana un akcijas „Kultūra vieno” organizēšana

2000,00

Rēzekne
8. Attīstības aģentūra Biedrība „We&You” Starpkultūru dialogs kā pilsoniskās aktivitātes veicināšanas nosacījums

1199,39

Daugavpils
9. Biedrība „Riebiņu novada attīstības biedrība” MĀKSLA VIENO JEB NOJAUCAM ROBEŽAS AR MĀKSLAS PALĪDZĪBU

1000,00

Riebiņu nov.
10. Biedrība “Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” Sociālās dejas kā starpkultūru dialoga, radošas izaugsmes  un  saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Latgalē

1700,00

Krāslavas nov.
11. Biedrība “Rāznas nacionālā parka biedrība” Caur tradīcijām uz kopīgiem Ziemassvētkiem

900,61

Rēzeknes nov.


Vismazākā konkurence notikusi mazākumtautību NVO iniciatīvu atbalsta programmā, kur no 12 iesniegtiem projektiem atbalstu saņēmuši deviņi:

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

12. Baltkrievu kultūrizglītības biedrība „Uzdim” Baltkrievu nacionalitātes un valodas saglabāšana integrācijas ietvaros Latvijas sabiedrībā un jauniešu audzināšana baltkrievu brīvdienas skolā

800,00

Daugavpils
13. Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa „Promieņ” No Andreja dienas līdz Treknajai ceturtdienai – poļu tradicionālo svētku svinēšana

650,00

Daugavpils
14. Biedrība “ARAYN” Tradicionālās ebreju mūzikas izpēte un popularizēšana

1050,00

Rēzeknes nov.
15. Ukraiņu kultūras centrs „Mrija” Kopā ir spēks

950,00

Daugavpils
16. Biedrība „Daugavpils ebreju kopiena” Latgales ebreju kopienas un biedrības forums

700,00

Daugavpils
17. Biedrība “NĒVO DROM D” Romu kopienas iekļaušana Daugavpils novada un pilsētas sabiedrībā

750,00

Daugavpils
18. Biedrība “ME ROMA” Ceļojums romu kultūras dzīlēs

750,00

Daugavpils
19. Biedrība „Latvijas poļu savienība” Ziemassvētku zvaigzne

700,00

Rēzekne
20. Biedrība „Bruoli un Muosys” Sajūti LATGALI (raidījums par mazākumtautībām)

1650,00

Daugavpils

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-42) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0