“Visgaršīgākais” projekts BELLA CUISINE sekmīgi noslēgts!

Publicēts 24.09.2014
Foto no Krāslavas TIC arhīva

2014. gada 12. septembrī noslēdzās projekts Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE), kurā piedalījās 11 partneri no Latgales un Vitebskas apgabala. Šajā projektā vadošais partneris bija Aglonas novada dome.

Projekta realizēšanas gaitā tika īstenotas daudzas aktivitātes, tajā skaitā notika 3 vadības komitejas un 6 projekta darba grupas sēdes. Realizēta kopējā mārketinga kampaņa, tajā skaitā 6 dienu kulinārā mantojuma maršruta izstrāde un izdošana, brošūras “Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums” sagatavošana un izdošana, dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs Rīgā, Minskā un Sanktpēterburgā. Latgales un Vitebskas reģiona ēdināšanas un tūrisma sektora uzņēmēju kapacitātes palielināšanai tika organizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Aukštaitijas reģionu Lietuvā, Latgales reģionu Latgalē, Vitebskas reģionu Baltkrievijā, Skanes un Gotlandes reģioniem Zviedrijā. Projekta ietvaros tika organizēti trīs kulinārā mantojuma festivāli – 2013. gada 20. jūlijā Rēzeknē, 2014. gada 24.-25. maijā Polockā un 2014. gada 9. augustā Ludzā.

Bet 9. septembra rīts bija satraukuma pilns, jo tuvojās projekta pēdējā aktivitāte – noslēguma konference un vislielākais notikums – Starptautiskā kulinārā mantojuma centra atklāšana. Projekta noslēguma konferencē tikās teju 100 cilvēki – projekta vadītāja ar savu darba komandu, Latgales pašvaldību pārstāvji, Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībnieki, viesi no Baltkrievijas, tie uzņēmēji, kuri plāno kļūt par kulinārā mantojuma tīkla biedriem. Īpašo viesu vidū bija Eiropas kulinārā mantojuma tīkla vadītājs Nikolass Feļstroms, kurš savā prezentācijā sniedza ikvienam noderīgu informāciju, izstāstīja par Kulinārā mantojuma tīkla darbību Eiropā un atzinīgi novērtēja mūsu uzņēmēju paveikto. Arī paši Latgales un Vitebskas apgabala uzņēmēji dalījās atmiņās par to, kā aizsākās darbs šajā jomā.

Bet tomēr par vienu no galvenajiem pasākumiem šajā dienā kļuva starptautiskā kulinārā mantojuma centra atklāšana Krāslavā. Tas izvietots vienā no vēsturiskajām Krāslavas pils kompleksa ēkām – bijušajā grāfa Plātera pārvaldnieka mājā. Vairākus mēnešus ilga ēkas rekonstrukcija, bet nu beidzot centrs atvēris durvis saviem apmeklētājiem.

Krāslavieši un pārējie projekta dalībnieki atceras, kādā stāvoklī šī ēka bija vēl pagājušā gada rudenī.  Nožēlojama, noplukusi, drūma, pamesta, bez cerībām te reiz redzēt rosību. Tomēr sapņi piepildās. Atklājot Starptautisko kulinārā mantojuma centru, Krāslavas novada priekšsēdētājs Gunārs Upenieks atzina, ka Krāslavā daudzas ēkas ir atjaunotas, taču tik īpaša atklāšana nav bijusi nevienai. Skanot Eiropas Savienības himnai, nebeidzamiem apsveikuma vārdiem un šampanietim dzirkstot, tuvojās svinīgais lentītes pārgriešanas mirklis. Likās, ka sirds sāka straujāk sisties ne tikai projektā strādājošajiem cilvēkiem, bet ikvienam klātesošajam.  Tagad Pils ielā 2, grāfu Plāteru pils kompleksā, atrodas Starptautiskais Kulinārā mantojuma centrs un Tūrisma informācijas centrs. Te var saņemt informāciju ne tikai par Krāslavas novada, Latgales un citu Latvijas reģionu tūrisma iespējām, bet arī par Aukštaitijas (Lietuva) un Vitebskas reģiona (Baltkrievija) tūrisma resursiem un Eiropas kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem. Šeit arī ir iespēja iegādāties suvenīrus un vietējo produkciju, ko piedāvā Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumi.

Projekta noslēguma konference un starptautiskā kulinārā mantojuma centra rekonstrukcijas darbi notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju”. Projekta kopējais budžets: 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts.

Preses relīzi sagatavoja:
Tatjana Kozačuka
Projekta LLB-2-266 BELLA CUISINE vadītāja

+371 26395176, kulinaraismantojums@inbox.lv

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0