Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai

Publicēts 01.04.2009

2007. un 2008. gada avīzes tapušas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā un Rēzeknes rajona padomes realizētā projekta „Vietējo plašsaziņas līdzekļu tīkla attīstība integrācijas veicināšanai” ietvaros (Nr. 2005/017-495-03-01/1-29/35).

Projekta aktivitātēs bija iesaistītas 26 Rēzeknes rajona un divas Ludzas rajona pašvaldības. 13 mēnešus ilgais projekts sākās 2007. gada 1.novembrī un noslēdzās 2008. gada 30. novembrī. Tā kopējais budžets bija 96 352 eiro, tai skaitā 90% Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda līdzekļi un 10 % projekta iesniedzēja – Rēzeknes rajona padomes – un projekta partneru līdzfinansējums.

Katrā no iesaistītajām pašvaldībām projekta ietvaros izdoti seši bezmaksas informatīvie izdevumi, kuros iekļauta informācija par aktuāliem notikumiem pašvaldībās un valstī gan latviešu, gan krievu valodās. Informatīvo izdevumu veidotāji īpaši organizētās apmācībās apguvuši komunikācijas zinību pamatus, ievirzīti avīzes veidošanas pamatprincipos, informācijas iegūšanas metodēs, ziņu rakstīšanas un intervēšanas pamatprincipos, uzzinājuši par sabiedrisko attiecību lomu pašvaldībās, kā arī apguvuši praktiskas iemaņas darbam ar avīzes maketēšanu un dizainu.

Vietējie žurnālisti atzina, ka viens no šī projekta svarīgākajiem ieguvumiem ir pašvaldību informatīvo izdevumu kvalitātes uzlabošanās un aktuālās informācijas par notiekošo pašvaldībās pieejamība vietējiem iedzīvotājiem. Lielākā daļa pašvaldību arī pēc projekta beigām turpina izdot informatīvos izdevumus.

Sīkāka informācija par projektu pievienotajā prezentācijā.

Jāatzīmē, ka šobrīd informatīvie izdevumi tiek izdoti ar regularitāti aptuveni vienu reizi divos vai trijos mēnešos, un visi izdevumi tiek segti no pagastu pārvalžu budžeta līdzekļiem.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0