Veselības veicināšanas nometnes Rēzeknes novada bērniem

Publicēts 28.10.2019

Rēzeknes novada skolēniem rudens brīvlaikā (20.oktobra – 26.oktobrim ) bija iespēja piedalīties diennakts nometnēs, kuras rīkoja Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Jaunais Dinamietis” ESF projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” ietvaros. Vienā nometnē “ Esi aktīvs rudenī ”piedalījās 15 Rēzeknes novada bērni no daudzbērnu, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, savukārt otrajā “ Esi aktīvs rudenī 2 ” –15 bērni no sociālā riska grupām. Nometnes norisinājās Tiskādu bērnu namā, Vecružinā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

Nometņu mērķis bija veicināt veselīgo dzīvesveidu, vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītojot bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, akcentējot fizisko aktivitāšu un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā. Septiņu dienu garumā bērniem tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai sasniegtu nometnes mērķi. Nometnes programma tika pakārtota tā, lai teorētiskās nodarbības mītos ar praktiskām un fiziskām aktivitātēm. Liels uzsvars tika liks uz veselīga dzīvesveida pamatprincipiem un lietderīga brīvā laika pavadīšanu.

Katra diena sākās ar rīta rosmi, kuras laikā nometnes dalībnieki aktīvi iesaistījās. Katra rīta rosme tika iesākta ar dažādām sporta aktivitātēm, tā lai neatkārtojas iepriekšējā dienā darītais. Šo dienu laikā vēlējāmies dalībniekiem parādīt, ka veselīgs dzīvesveids ir interesants un daudzveidīgs.

Katru dienu nometnes dalībniekiem bija izzinošas lekcijas, diskusijas, kuru laikā tika pārrunāts par personīgās higiēnas ievērošanu, par pubertāti , par atkarību profilaksi, par uzturu un veselīgu miegu, par garīgās veselības veicināšanu. Tāpat skatījāmies pamācošas videofilmas, analizējām dažādas situācijas un nonācām pie kopīgiem secinājumiem.

Nometnes laikā daudzas aktivitātes bija paredzētas nometņu saliedēšanai, daudz tika runāts par savstarpējām attiecībām un draudzību, par cieņu vienam pret otru un līdzcilvēkiem. Par to cik labi ir lietderīgi izmantot brīvo laiku, nevis būt neaktīviem un pavadīt laiku telefonos vai pie datora.

Nometnes laikā izzinošās lekcijas mijās ar sportiskām aktivitātēm, spēlējam tautas bumbu, futbolu, volejbolu, rokasbumbu u.c. spēles. Nometnēs laikā bija arī radošās darbnīcas, kad kopā taisījām kendamas, rokas sprādzes, foto rāmīšus u.c. Bērniem ļoti labi padevās gatavot kopīgi maltīti, te labi izpaudās komandas gars. Prieks bija redzēt ka bērni sadalīja darbus un darbojās komandās. Par cik laiks bija labvēlīgs gājām pārgājienos. Sporta dienas laikā bija patiess prieks par bērnu aktīvo dalību gan individuālajās stafetēs, gan komandu spēlēs, gan normatīvu kārtošanā. Katru nometnes vakaru dalībniekus sagaidīja nometnes pārsteigums – tas bija kopīgs ugunskurs, saunas izbaudīšana, kino vakars, diskotēka u.c. pārsteigumi. Nometnes laikā devāmies arī ekskursijās – bijām Daugavpils olimpiskajā centrā, apmeklējām baseinu. Ciemojāmies pie vietējā keramika Jura Krompāna, kur nometnes dalībnieki tika iepazīstināti ar Latgales keramiku un paši varēja aktīvi darboties ar mālu un izmēģināt keramiķa darba galdu. Izbaudījām zirgu sētas Untumi piedāvātās aktivitātes, katram bērnam bija iespēja doties izjādē ar zirgu.

Esot aktīviem rudenī šīs septiņas dienas , nometnes pedagogu komanda ir gandarīta par padarīto darbu. Nometnes mērķis ir sasniegts. Pārrunājot ar bērniem nometnes norisi secinājām, ka nometne bērniem ļoti patika. Secinājums viens – nav svarīgi kāds gadalaiks aiz loga, ir svarīga vēlme darboties un būt kopā. Liels paldies visiem, kas piedalījās veiksmīgā nometnes norisē, īpaši paldies Tiskādu bērnu nama komandai par sniegto atbalstu!

Nometnes vadītājas Ligitas Jokstes – Bogdanovas teksts un foto

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF

nom21 nom20 nom19 nom18 nom16 nom14 nom13 nom10 nom8 nom7 nom6 nom5 nom4 nom3 nom2

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0