VAS “Latvijas Pasts” piederošā nekustamā īpašuma Dricānos izsole

Publicēts 31.07.2015

Izsolē ar lejupejošu soli tiek pārdots VAS “Latvijas Pasts” piederošais nekustamais īpašums Dricānos, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, kas sastāv no zemes gabala 1772 kvadrātmetru platībā (kadastra Nr.7850 005 0298), ēkas un palīgceltnes (kadastra Nr.7850-505-0001).

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nekustamā īpašuma dokumentāciju, saņemt papildus informāciju, kā arī saskaņot laiku izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei dabā var darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 29398567.

Izsole notiks 2015. gada 4. septembrī plkst.13:30 VAS „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, lidostā „Rīga”, Mārupes novadā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – izsoles sākumcena ir EUR 2700 (divi tūkstoši septiņi simti eiro).

Reģistrējoties izsolei, dalībniekam jāiemaksā dalībnieka reģistrācijas maksa EUR 50,00 un nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas EUR 270,00, ieskaitot naudu VAS “Latvijas Pasts” norēķinu kontā LV39 PARX 0000 8281 3000 1, AS „Citadele banka”, kods PARXLV22 ar norādi „Dalībnieka reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma Dricānos, Rēzeknes novads izsolei” un „Nodrošinājums nekustamā īpašuma Dricānos, Rēzeknes novads izsolei”.

Dalībnieku reģistrēšana izsolei notiks no 2015. gada 31. jūlija līdz 2015. gada 31. augustam darba dienās VAS „Latvijas Pasts” telpās Ziemeļu ielā 10, lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67608549, 29420864.

Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, savus pieteikumus jāiesniedz dalībnieku reģistrēšanai noteiktajā laikā.

Sīkāka informācija izsoles noteikumos.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0