Uzsākts sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekts Rēzeknes novadā

Publicēts 28.02.2020

viis-logo-ansamblis

2020. gada 20. februārī ir noslēgts līgums par Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā” īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē – tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas), būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Vecružina” izveide Silmalas pagasta Vecružinā – tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu, izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 62 783,28 EUR.

Projekta plānotais ilgums – 18 mēneši: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Šobrīd jau uzsākti būvdarbi Pilcenē, kur vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvē pašvaldības ēku par grupu dzīvokļu māju (skat. pievienotajās 27.02.2020. foto). Tuvākajās nedēļās tiks sākti arī būvdarbi Vecružinā, kur SIA “Rēzeknes būvserviss” triju stāvu ēkā veiks lifta iebūvi un pielāgos telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionālie traucējumiem.

Projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā:

Brigita Arbidāne, 64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

Uz 27.02.2020. foto  - Uzsāktie grupu dzīvokļu mājas izveides būvdarbi  Dricānu pagasta Pilcenē.  Uz 27.02.2020. foto  - Uzsāktie grupu dzīvokļu mājas izveides būvdarbi  Dricānu pagasta Pilcenē.  Uz 27.02.2020. foto  - Uzsāktie grupu dzīvokļu mājas izveides būvdarbi  Dricānu pagasta Pilcenē.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0