Uzsākts projekts “My best idea” par uzņēmējspēju, starpdisciplinaritāti un digitālo portfolio

Publicēts 15.01.2016

Rēzeknes novada Izglītības pārvalde uzsākusi Erasmus + projekta “My best idea” realizāciju. Projekts notiek sadarbībā ar Zviedrijas Pitea pašvaldību un ar Itālijas Laives pašvaldību. Projekta aktivitātes plānotas trīs virzienos: uzņēmējspēja, starpdisciplinārās mācības un digitālais portfolio.

Digitālais portfolio dos iespēju visu, ko skolēns dara, ko ir paveicis, piefiksēt un tādējādi uzskatāmi redzēt, atkārtot, ja rodas tāda nepieciešamība, kā arī vērtēt izaugsmi laika griezumā. Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes sadarbības partneri projekta aktivitāšu realizēšanā ir Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola, kuriem jau ir atsevišķas iestrādnes kā darboties starpdisciplināri, un Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola (ABFS) Rīgā, kur darbs tiek organizēts tikai starpdisciplināri. Izglītības pārvaldei jau iepriekš ar ABFS ir izveidojusies veiksmīga sadarbība projekta par darbu ar talantīgajiem bērniem realizācijā.

Jau 2015. gada nogalē notika pirmās projekta mācības par uzņēmējspējas veidošanu Luleo Universitātē un darba vērošana Pitea pašvaldības skolās. Projekta aktivitātēs bija iesaistīti deviņi mūsu puses pārstāvji: projekta koordinatore Iveta Tiltiņa, Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas skolotājas Anita Cercene, Anna Kluša, Anna Astiča, Anita Doroščonoka, Sanita Ivanovska un Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas skolotājas Kintija Blūmentāle un Marika Melne.

Ārkārtīgi interesantas bija Luleo Universitātes mācībspēku Kārinas Kivimaki (Kaarin Kivimaki) un Mata Vestberga( Mats Westberg) organizētās nodarbības, jo rosināja saskatīt iespējas pedagoģiskajā procesā, lai veicinātu skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, nevis mācītu teoriju par uzņēmējspēju. Iedvesmojoša izrādījās arī viesošanās skolās, jo tur vērotais lika aizdomāties par atšķirībām Latvijas un Zviedrijas izglītības procesa organizēšanā, pavēra jaunus apvāršņus un sniedza idejas kā varētu strādāt savādāk, kādas pārmaiņas mūsdienās ir aktuālas. Projekta vadošie partneri- Pitea pašvaldība bija noorganizējuši vispusīgu un interesantu programmu, kā arī visas nedēļas garumā jutām ieinteresētību sadarbībā, rūpes un atbalstu( it sevišķi saziņā svešvalodā).

Nākošais solis projekta realizācijā- vizītē gūto ideju izplatīšana, aprobēšana un iedzīvināšana. Lai pārliecinātos par paveikto, tiks veidots blogs un organizētas videokonferences, kuru laikā visām projektā iesaistītajām pusēm jāstāsta par paveikto. Nākošā kopā sanākšana klātienē tiek plānota aprīļa beigās, kad visu trīs projekta partneru komandas tiksies pie mums- Rēzeknes novada pašvaldībā. Mūsu novada misija: rādīt un stāstīt visu par starpdisciplānārās pieejas realizāciju gan stundās, gan ārpusklases darbā. Projekta ietvaros plānojam viesiem dot iespēju izglītoties nodarbībās, ko vadīs gan pedagoģijas doktore Karine Oganisjana, gan Apdāvināto bērnu fakultatīvās skolas skolotājas Marika Melne un Kintija Blūmentāle. Plānojam viesiem parādīt arī Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un ABFS darba pieredzi.

Pateicoties projekta realizācijai esam sapratuši, ka, lai gan starpdisciplināra mācīšanās ir milzīgs izaicinājums skolotājiem, skolēni, kuri mācās starpdisciplināri, ir tikai ieguvēji: pierod uzņemties atbildību, jo tiek iesaistīti plānošanā, uzdrīkstēties, izvirzīt mērķus, tos sasniegt un, protams-risināt dzīves uzdevumus. Kā izrādās, viss iepriekšminētais veido uzņēmējspēju!

Projekts turpināsies ar mācībām Itālijā, materiālu izstrādi un izplatīšanu, videokonferencēm līdz 2017. gada nogalei, tāpēc lai mums visiem pietiek vēlmes apgūt jaunus paņēmienus, ideju materiālu izstrādei un spēka darboties un parādīt labāko pieredzi Eiropas līmenī!

Izglītības pārvaldes speciāliste Elita Opincāne
Projekts “My best idea”,
Nr. 2015-1-SE01-KA201-012313

WP_20151202_001 WP_20151202_002 WP_20151202_003 WP_20151202_010logo WP_20151202_017 WP_20151202_018 WP_20151202_030 WP_20151202_033 WP_20151202_039

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0