Uzsākta projekta realizācija Strūžānu pagasta kultūras namā

Publicēts 31.03.2020

logo rinda_jugendstila terpiStrūžānu kultūras namā ir uzsākta projekta 19-01-AL15-A019.2203-000008 „Sociālo prasmju un iemaņu centra „Sniedz roku”” realizācija Strūžānu kultūras nama telpās.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro). Projekta īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu 6300 EUR ( seši tūkstoši trīs simti eiro).

Ir izremontētas centram paredzētās telpas. Tās tiks aprīkotas ar virtuves aprīkojuma komplektu, virtuves mēbeļu komplektu, šūšanas apmācību komplektu, bērnu stūrīša aprīkojuma komplektu, atpūtas stūrīša mēbeļu komplektu un smart tehnoloģiju (televizors).

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

Autores foto

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0