Uzsāk projektu “Darbīgās kopienas” Latgales reģionā

Publicēts 04.07.2019

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāk īstenot izglītojošu iniciatīvu “Darbīgās kopienas” Latgales reģionā, kuras mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta laikā notiks ne tikai apmācības un dažādi pasākumi, bet tiks veidoti arī kopienu resursu centri Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos un Aglonā. Projekta aktivitātes turpināsies līdz pat 2021. gada pavasarim.

Šī iniciatīva tiek īstenota Latgales reģionā, kur sadarbības partneri ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novadu pašvaldības. Aktivitāšu īstenošanā būs iesaistītas vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji, kuri ne tikai tiksies un izglītosies, iedvesmos viens otru, bet arī realizēs praktiskas aktivitātes vietējās kopienās.

Latvijā īstenotajā izglītības reformā viens no principiem ir veicināt partnerattiecības ar ģimenēm un nodrošināt vietējās kopienas locekļiem dažādas iespējas sekmēt bērnu mācīšanos, attīstību un emocionālo labklājību. Iniciatīvas īstenošanas laikā līdz 2021. gada februārim projekta īstenotāji rosinās skolas strādāt ārpus izglītības iestādes ar dažādām sociālajām grupām. Lai šo paveiktu, tiks rīkoti semināri, apmācības vietējās kopienas pārstāvjiem un pedagogiem. Tiks izstrādātas arī jaunajai kompetenču pieejai atbilstošas jaunas pedagogu tālākizglītības programmas un dažādi atbalsta materiālus. Projekta īstenošanā tiks ņemta vērā British Council izstrādātā darbīgo kopienu metodika.

“Lai veicinātu Latvijas sabiedrības attīstību atbilstoši pasaules attīstības tendencēm, piemēram, globalizācijai, multikulturālām kopienām, 21. gadsimta prasmēm, būtiski ir attīstīt cilvēku sadarbības prasmes jaunā kvalitātē. Manuprāt, nelielās kopienās galvenā atbildība par sabiedrībai lietderīgu attiecību veidošanu ar ģimenēm un citiem līdzcilvēkiem ir jāuzņemas izglītības iestādēm, jo izglītības līdzekļi ir tie, kas sniedz cilvēkiem vislabākās iespējas un dod pārliecību par indivīda lomu vietējo kopienu spēju veidošanā. Tikai darbīgas kopienas radīs sociāli atbildīgu un aktīvu sabiedrību Latvijā,” uzsver Daiga Zaķe, Izglītības iniciatīvu centra direktore.

Iniciatīva ne tika uzlabos sadarbību starp vecākiem, pedagogiem un pašvaldību darbiniekiem, bet arī veicinās tās attīstību jaunā kvalitātē, uzsākot jaunas un modernas sadarbības formas. Tādēļ papildus projekta aktivitātēm tiks izveidoti 4 kopienu resursu centri projektu partnerpašvaldību centros – Daugavpilī, Rēzeknē, Preiļos un Aglonā, kuros tiks organizēti dažādi pasākumi un inovatīvas aktivitātes vietējai kopienai, lai bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem.

Iniciatīvas ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: izglītības iestāžu līmenī – iegūto zināšanu un prasmju izmantošanā, pašvaldību līmenī – kopienu resursu centru uzturēšanā un darbības paplašināšanā, politikas līmenī – mērķa grupas vajadzību aizstāvībā un nepieciešamo pārmaiņu iniciēšanā jaunā izglītības satura kontekstā.

Vecākus iegūtā pieredze mudinās vairāk līdzdarboties bērnu izglītības procesā, kas būs nozīmīgs atbalsts arī pedagogiem, bet bērni mācīsies atbildības sajūtu un pieredzēs kā kopiena, darbojoties kopā, var izdarīt kaut ko labu savai pilsētai un videi, kurā dzīvo.

Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) ir izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā 18 gadus aktīvi darbojas visā Latvijā, piedāvājot plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IIC ir sabiedriskā labuma organizācija. IIC darbības vīzija – bērni, kas labprāt un ar prieku dodas uz skolu.

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības, kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

 

 

Papildu informācijai: Daiga Zaķe,
IIC direktore, t. 65235635, 26306704
e-pasts iic.daiga@gmail.com

https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs/

P1060566P1060547

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0