Uzņēmējiem nozīmīgu ceļu būvdarbi Rēzeknes novadā pabeigti

Publicēts 12.09.2019

Kopš 2017. gada septembra norit Rēzeknes pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.5.6.2.0/16/I/018 “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošana. Rēzeknes novada pašvaldība ir minētā projekta partneris un projekta laikā īstenoja novada uzņēmējiem nozīmīgu 13 (!) autoceļu un ielu pārbūves darbus, veicot asfalta vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūvi šiem ceļiem.

Patlaban ir jau pabeigti visu 13 ceļu/ielu pārbūves darbi Rēzeknes novadā. Vērēmu pagastā veikti autoceļu “Lejas Ančupāni-Lejas Ančupāni” (0,391 km), “Ratinīki-Obricki” (0,436 km) un “Rēzekne-Meļņova-Skudras” (1,530 km) pārbūves darbi. Lūznavas pagastā īstenota autoceļa „Lūznava-Veczosna” (4,433 km) pārbūve. Ilzeskalna pagastā veikta autoceļa „Gailumi-Gorsvani-Turlaji” (2,633 km) pārbūve. Stoļerovas pagastā pārbūvēts autoceļš „Madolesje-Sprukti-Viši-Asāni” (2,099 km). Jaunatnes ielas (0,994 km) pārbūve īstenota Sakstagala pagasta Uļjanovā. Griškānu pagastā veikta Janapoles ciema Jaunās ielas (t.sk. pašvaldības autoceļa Nr.5603 posma) (1,211 km) un šovasar augustā pabeigta arī autoceļa “Litavnieki – Jupatovka” (1,895 km) pārbūve. Maltas ciema iedzīvotāji, uzņēmēji var priecāties par pārbūvēto Kalnu ielu (1,238 km). Ozolaines pagastā īstenota autoceļa “Tēviņi – Rital” (0,27 km) pārbūve, Mākoņkalna pagasta Lipuškos – autoceļa „Lipušku centrs- A.Strogonova” un Līgo ielas pārbūve (1,521 km), savukārt Feimaņu pagastā veikti autoceļa „Vainova-Černoste” (0,53 km) pārbūves darbi (skat. foto).

Pašvaldība izsaka pateicību visiem būvdarbu un būvuzraudzības veicējiem, kā arī visiem sadarbības partneriem un atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem par veiksmīgu kopdarbu projekta īstenošanā šo divu gadu garumā!

Pārbūvējamie ceļi Rēzeknes novadā tika izvēlēti pamatojoties uz novada uzņēmēju pieprasījumu un viņu līdzdalību projekta mērķu sasniegšanā, veicot privātās investīcijas uzņēmumu pamatlīdzekļos un nemateriālajos ieguldījumos, kā arī radot jaunas darba vietas uzņēmumos laika posmā no 2014.- 2021. gadam.

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novadā, reģenerējot degradētās teritorijas.

Projekta galvenās darbības ir Rēzeknes pilsētas Maskavas, Noliktavu un Varoņu ielas pārbūve 3,1 km kopgarumā, Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu ielas pārbūve 1.643 km kopgarumā; Rēzeknes novada pašvaldības ceļu pārbūve Vērēmu, Griškānu, Sakstagala, Stoļerovas, Lūznavas, Maltas, Ozolaines, Feimaņu, Ilzeskalna un Mākoņkalna pagastā 19,181 km kopgarumā; ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve atsevišķajos ielu posmos Rēzeknes un Viļānu pilsētā; zemesgabalu rekultivācija 3,9 ha kopplatībā Rēzeknes pilsētā investīciju piedāvājumam.

Projekta ilgums – 27 mēneši.

Projekta plānotie iznākuma rādītāji ir 207 jaunas darba vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 10 714 170,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 37.84 ha; t.sk. Rēzeknes pilsētas plānotie iznākuma rādītāji ir 71 jauna darba vieta, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 4 327 583,66 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums par 21,41 ha; Viļānu novada plānotie iznākuma rādītāji ir 27 darba jaunas vietas, papildus piesaistītas nefinanšu investīcijas 1 617 046,33 EUR apmērā un degradēto teritoriju samazinājums 8,1 ha; Rēzeknes novada plānotie pašvaldības iznākuma rādītāji ir – 109 jaunas darba vietas, papildus piesaistītās nefinanšu investīcijas 4 769 540,67 EUR apmērā un degradēto teritoriju platības samazinājums par 8,33 ha.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 795 780,07 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 10 026 413,06 EUR, valsts budžeta dotācija 492 625,54 EUR un pašvaldību finansējums 1 276 741,47 EUR. Projekta finansējuma saņēmējs ir Rēzeknes pilsētas dome, projekta sadarbības partneri Rēzeknes novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, SIA “Rēzeknes ūdens”, SIA “Viļānu namsaimnieks”.

Rēzeknes novada pašvaldības projektā ietverto pašvaldības ceļu un ielu pārbūvju kopējais attiecināmo izmaksu budžets ir 4 802 097,73 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% jeb 4 081 783,07 EUR, pašvaldības finansējums 10,5% jeb 504 220,27 EUR un valsts budžeta dotācija 4,5% jeb 216 094,39 EUR.

 

Brigita Arbidāne,
projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā
64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_1333_400_s_c1_c

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0