ŪTAC “BĀKA” projekta ietvaros iegādāts jauns inventārs

Publicēts 11.07.2018

2017. gada otrajā ceturksnī tika uzsākta Rēzeknes novada pašvaldības LEADER projekta “Inventāra iegāde ŪTAC BĀKA” īstenošana (biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā ES ELFLA projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”).

Projekta mērķis ir veicināt Ūdenstūrisma attīstības centra “Bāka” piedāvāto bezmaksas pakalpojumu attīstību, uzlabojot jau esošo infrastruktūru – papildinot publiskā interneta piekļuves punkta sniegtās iespējas un izveidojot jaunu iespēju putnu un dabas izzināšanā, iegādājoties daudzfunkcionālo lāzerprinteri, spoguļkameru, binokļus un sauszemes teleskopu.

Projekts tiek īstenots pa daļām. Pirmajā daļā tika iegādāts printeris LEXMARK CX317dn un spoguļkamera NIKON D5300, kas kalpos ŪTAC “Bāka” notiekošo publisko pasākumu norises dokumentēšanai, pasākumu afišu un preses relīžu fotomateriāla veidošanai. ŪTAC “Bāka” ir izveidots publiskā interneta pieejas punkts (kopš 2015. gada), kas dod iespēju ikvienam bez maksas izmantot interneta piekļuvi un datoru. Lai papildinātu šo pakalpojumu, projekta ietvaros iegādātais daudzfunkcionālais printeris dos apmeklētājiem iespēju izdrukāt, ieskenēt vai nokopēt sev nepieciešamo informāciju bez maksas.

Projekta kopējais budžets ir 4486.84 Eur (ar PVN), tai skaitā ES finansējums 90% jeb 4038.15 Eur, pašvaldības līdzfinansējums – 448.69 Eur. Projekta realizācija paredzēta no 08.2017 līdz 08.2018.

ŪTAC “Bāka” vadītāja Agnese Ceirule
(26663358, baka@rezeknesnovads.lv

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

fotokamera

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0