Ūdenssaimniecības attīstības projekts Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā

Publicēts 28.11.2014

log2

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 210 244,29 EUR, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 85% – 178 707,65 EUR; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% – 31 536,64 EUR.

Projekta ietvaros ir ierīkots jauns artēziskais urbums, izbūvēti kanalizācijas tīkli un ūdensvads , uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu stacijas. 2014.gada 3. novembrī objekts ir nodots ekspluatācijā.

Pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, būvnieku un pagasta darbinieku ieguldītajam darbam Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolai un Iugulovas ciema iedzīvotājiem būs pieejams kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens un tiks nodrošinātas vides aizsardzības prasības.

Laimdota Melne
projekta vadītāja

ERAF

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0