Tuvojas noslēgumam Maltas pagasta Brīvā laika centra telpas vienkāršotās renovācijas darbi

Publicēts 24.09.2014

Pateicoties Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 2013. gada nogalē rīkotajam atklātajam konkursam Jauno ģimeņu biedrība „Hestija” 2014. gada 8. maijā  ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projekta ”Maltas pagasta brīvā laika centra izveide pieaugušajiem” realizācijai. Projekta ietvaros Stacijas ielā 71 nu jau veikta atpūtas un nodarbību telpas vienkāršotā rekonstrukcija. Telpās ir nomainīta iekšējā elektroinstalācija, veikta griestu un sienu apdare, grīdas seguma nomaiņa, iekšējo un ārējo durvju nomaiņa, logu nomaiņa, atjaunota apaļā krāsns, nosiltināti bēniņi un veikti citi nepieciešamie darbi.

Sakārtotā telpa būs izmantojama Maltas pagasta iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai. Iekārtojot plašu un omulīgu atpūtas un nodarbību telpu, iedzīvotājiem tiks radīta vide dažādu aktivitāšu realizēšanai, komunikācijai, brīvā laika pavadīšanai neformālā gaisotnē.

Lai atjaunoto telpu varētu izmantot pilnvērtīgi, vēl ir nepieciešamas mēbeles, šo uzdevumu palīdzēs risināt Maltas pagasta pārvalde.

Projekta Nr.13-01-LL23-L413201-000021.
Projekta ieviešanas laiks: no 2014. gada 8. maija līdz 2014. gada 30. oktobrim.
Kopējās projekta izmaksas: 9147,20 EUR.

Projektā iekļautās aktivitātes (Maltas pagasta brīvā laika centra vienkāršotā rekonstrukcija) pilnībā tiek segtas no Lauku atbalsta dienesta piešķirtā publiskā finansējuma – 9147,20 EUR.

Vairāk informācijas par projektu var saņemt, griežoties pie Ineses Silinieces, tālr.64634368.

Ēka pirms rekonstrukcijasTelpas pirms rekonstrukcijasPēc rekonstrukcijasPēc rekonstrukcijasPēc rekonstrukcijasPēc rekonstrukcijaslogo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0