Turpinās pašvaldības grants ceļu pārbūve

Publicēts 24.02.2020

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ar lēmumu Nr. 01.3-11/20/85-e 21.01.2020. ir apstiprinājusi Rēzeknes novada pašvaldības projektu Nr. 19-01-A00702-000067 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5. kārta”. Pašvaldība ir uzsākusi šī projekta realizēšanu, kura ietvaros paredzēta autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 2.posma Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pārbūve.

Projekta mērķis ir uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.

Par projektā paredzētā autoceļa pārbūvi tika noslēgts līgums ar būvfirmu SIA “RIVIERA L”, bet par tā būvuzraudzību ar SIA “Semita”.

Autoceļa pārbūves tehnisko risinājumu ir izstrādājusi personu apvienība SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” un SIA “KEM”.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ceļa pārbūve ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. augustam, bet pats projekts noslēgsies 2022. gada 20. janvārī.

Projekta kopējās izmaksas ir 287 972,51 EUR no tām attiecināmās izmaksas ir 287 548,55 EUR, bet ES publiskais finansējums ir 258 793,69 EUR.

Projekta vadītāja Inga Zapāne

logo_zemkopiba

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0