Turpinās projekta “Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” īstenošana

Publicēts 03.12.2019

Kaunatas katoļu draudze turpina projekta „Kaunatas katoļu baznīcas iekšējās apdares darbi” Nr.19-01-AL15-A019.2201-000014 realizāciju. Īstenojamā projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu, nemateriālā mantojuma vērtību apzināšanu un tālāk nodošanu.

Draudzes darbības iespēju pilnveidošanai un paplašināšanai ir iegādāta aktīva pārnēsājamā skanda ar radio mikrofoniem un bezvadu austiņas. Iepriekšējā LEADER realizētajā projekta ietvaros Kaunatas katoļu baznīcā ievietots un pieejams apmeklētājiem interaktīvais skārienjūtīgais ekrāns ar baznīcas vēsturisko un informatīvo materiālu. Apstiprinātā projekta ietvaros displejā apkopotu materiālu paredzēts papildināt ar tieši Kaunatas draudzei raksturīgākiem liturģisku dziedājumu ierakstiem.

Iegādātās aparatūras kopējās izmaksas ir EUR 439,00. Ar tās palīdzību tiks veikti liturģisku dziedājumu ieraksti, uzrunu, dziesmu vai ierakstu atskaņošana dažādu baznīcas norišu laikā, individuālā dziedājumu noklausīšanās.

Projekta ieceru veiksmīgai realizācijai ir parakstīti sadarbības līgumi ar projektā iesaistītiem sadarbības partneriem: biedrību “Rāzna Plus”, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu, Kaunatas TN folkloras kopu “Rāzna”. Projekta realizācijas rezultātu uzturēšanai tiks piesaistīti Kaunatas katoļu draudzes locekļi.

Atskaņošanas aparatūras iegāde kalpos Kaunatas katoļu draudzes nemateriāla mantojuma izzināšanai, saglabāšanai un tālāk nodošanai.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša
Foto: J.Kairiša

 

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0