Baznīcas

Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca 56.6322934, 27.5133871 Adrese: Rītupes 9, Bērzgale, Bērzgales pagasts
Tālrunis: +371 64644633 (pašvaldība)
Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca 56.7377617, 27.0681192 Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644503
E-pasts: catholic_bikava@inbox.lv
Borisovas (Borisovkas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3854940, 27.0070160 Adrese: Borisovka, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.4926829, 27.1359125 Adrese: Ciskādi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Dricānu Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas Romas katoļu baznīca 56.6495700, 27.1881799 Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 29214848
E-pasts: marlau@inbox.lv
Dukstigala Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3781504, 27.4164994 Adrese: Dukstigals, Čornajas pagasts
Tālrunis: +371 64623500
Feimaņu (Jāņa Kristītāja) Romas katoļu baznīca 56.2684454, 27.0382068 Adrese: Feimaņi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892, +371 28673291
E-pasts: silvaassare@inbox.lv
Mājas lapa: www.feimani.lv
Guriļišķu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5325222, 27.0398614 Adrese: Gurilišķi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Ismeru vecticībnieku draudzes dievnams 56.3869358, 27.3286022 Adrese: Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
Kampišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.4440486, 27.2308251 Adrese: Ozolaines pagasts
Tālrunis: +371 64640171 (pašvaldība)
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3317049, 27.5468836 Adrese: Kaunata, Kaunatas pagasts
Tālrunis: +371 64667000, (pašvaldība)
Kristceļu vecticībnieku draudzes dievnams Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 646 28033 (pašvaldība)
Krupenišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.2325741, 27.0041185 Adrese: Krupenišķi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca 56.6411634, 27.3944161 Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts
Tālrunis: +371 64644580 (pašvaldība)
Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams 56.2912359, 27.4343904 Adrese: Lipuški, Mākoņkalna pagasts
Tālrunis: +371 64646741 (pašvaldība)
Maltas ( Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentova, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Borovajas, Borovskas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3448823, 27.1684428 Adrese: Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Rozentovas) Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Mājas lapa: www.malta.lv
Nagļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.6840133, 26.9278920 Adrese: Nagļi, Nagļu pagasts
Tālrunis: +371 64662413, +371 28615775
Nautrānu (Rogovkas) Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.7075252, 27.4153023 Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts
Tālrunis: +371 64628805 (pašvaldība)
Notras vecticībnieku draudzes dievnams Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Ostrones ( Ustroņu) Sv. Aloīza Romas katoļu baznīca 56.4778932, 26.9794981 Adrese: Sokolku pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca 56.4909924, 27.2288215 Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts
Tālrunis: +371 64640224 (pašvaldība)
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Paramonovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.4526548, 26.9928119 Adrese: Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Pilcenes (Piļcines) Sv. Antona Romas katoļu baznīca 56.6642331, 27.2674856 Adrese: Pilcene, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 64644069 (pašvaldība) +371 29214848
Pļuskovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6229482, 26.9660102 Adrese: Pļuskova, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība)
Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca 56.4013946, 27.1337133 Adrese: Prezma, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830
Puderovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6056422, 27.2127872 Adrese: Puderova, Audriņu pagasts
Tālrunis: +371 64628241 (pašvaldība)
Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.2345534, 27.2290676 Adrese: Puša, Pušas pagasts
Tālrunis: +371 64646045 (pašvaldība) +371 29139057
Rečinas vecticībnieku draudzes dievnams Rečeņi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija Tālrunis: +371 64637599 (pašvaldība)
Rikavas (Baltiņu) Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca 56.6251206, 27.0420400 Adrese: Rikava, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība),+371 64662413
Rimšu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5517975, 26.8735967 Adrese: Rimši, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.5624640, 27.5650360 Adrese: Sarkaņi, Lendžu pagasts
Tālrunis: +371 64644726 (pašvaldība), +371 25439574
Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams 56.3753235, 27.0219443 Adrese: Štikāni, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Stoļerovas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.4298746, 27.5567911 Adrese: Stoļerova, Stoļerovas pagasts
Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīca 56.7441880, 27.1778735 Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644537 (pašvaldība)
Tiskādu pareizticīgo baznīca 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Uļjanovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.5461482, 27.0626138 Adrese: Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.3016607, 27.0793425 Adrese: Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Viļānu Sv. Alberta klosteris 6a Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv, mariani@mariani.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 56.5524646, 26.9228300 Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu vecticībnieku draudzes dievnams 40 Jersikas iela, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628030, (pašvaldība)
Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes baznīca 56.3305042, 27.3392354 Adrese: Zosna, Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
Rikavas RK baznīca Publicēts 13.04.2014
Rikavas (Baltiņu) Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca
Adrese: Rikava, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība),+371 64662413
Īss apraksts: Grāfa Antonija Rika 1832. gadā celtā Rikavas baznīca ir viena no izcilākajām vēlīnā klasicisma sakrālajām celtnēm Latgalē.
 Lasīt vairāk
Rimšu vecticībnieku dievnams Publicēts 12.04.2014
Rimšu vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Rimši, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 20. gs. sākumā.
GPS: 56.5517975, 26.8735967
 Lasīt vairāk
Sarkaņu katoļu baznīca Publicēts 11.04.2014
Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
Adrese: Sarkaņi, Lendžu pagasts
Tālrunis: +371 64644726 (pašvaldība), +371 25439574
Īss apraksts: Populāra svētceļojumu vieta. 1860.gadā uzceltā mūra baznīca ir slavena ar Jaunavas Marijas Brīnumdarītājas svētbildi, kurai piemīt dziedinošs spēks.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.04.2014
Stoļerovas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca
Adrese: Stoļerova, Stoļerovas pagasts
Īss apraksts: Vecās, nodegušās koka baznīcas vietā uzcelta mūra baznīca, kas ievētīta 2000.gadā.
 Lasīt vairāk
Strūžānu katoļu baznīca Publicēts 09.04.2014
Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīca
Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644537 (pašvaldība)
Īss apraksts: 19. gs. 30. gados Krievijas cara valdība likvidēja Vecstrūžānu Romas katoļu draudzi un to pievienoja Gaigalavas draudzei, taču 20. gs. sākumā draudze tika atjaunota un uzbūvēta baznīca. 1954. gadā baznīca nodega, bet jau 1958. gadā baznīca tika atjaunota un iesvētīta, taču padomju vara neļāva tai būvēt torņus.
 Lasīt vairāk
Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams Publicēts 08.04.2014
Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Štikāni, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Īss apraksts: Vecticībnieku draudze Štikānos dibināta jau 1700.gadā. Dievnams uzcelts 20.gs. 40-jos gados.
 Lasīt vairāk
Tiskādu pareizticīgo baznīca Publicēts 07.04.2014
Tiskādu pareizticīgo baznīca
Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnamu uzcēla ar tēva Melitona palīdzību 1878.gadā, tam līdzās tika uzcelta arī mācītāju māja, netālu divas skolu ēkas: Tiskādos un Štikānos.
 Lasīt vairāk
tiskādu vecticībnieku dievnams Publicēts 07.04.2014
Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Īss apraksts: Tiskādu vecticībnieku draudze ir viena no vissenākajām Latvijā. Pastāv viedoklis, ka sloboda Tiskādi ieguva savu nosaukumu pateicoties krievu vecticībnieku apmetnei. Bēguļojošie vecticībnieki ieceļoja šeit un apmetās uz dzīvi, viņu mājas bija „spiedušās” (kriev. - «тискались») starp divu pirmsatnācēju sētām, kuri pirms vecticībnieku ieceļošanas jau dzīvoja skaistā Tiskādu ezera krastos. Saskaņā ar nostāstiem, pirmais lūgšanu nams Tiskādos tika ierīkots koka namā 1680. gadā. Oficiāli draudze tika reģistrēta 1908. gadā. Jaunais lūgšanu nams, kas šajā vietā bija uzbūvēts vēl 1886. gadā, tika atzīts ar likumu un paplašināts pēc 1905. gada nolikuma «Об укреплении начал веротерпимости» stāšanās spēkā. 1940. gada sākumā Tiskādu vecticībnieku draudze lieluma ziņā bija otrā Latvijā pēc Rīgas Grebenščikova draudzes.

GPS: 56.4522608, 27.0696266
 Lasīt vairāk
Uļjanovas vecticībnieku dievnams Publicēts 06.04.2014
Uļjanovas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 19.gs. beigās.
GPS: 56.5461482, 27.0626138
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.04.2014
Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 1980. gadā, lai arī vecticībnieku draudze te pastāvējusi jau 18.gs.
GPS: 56.3016607, 27.0793425
 Lasīt vairāk