Baznīcas

Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca 56.6322934, 27.5133871 Adrese: Rītupes 9, Bērzgale, Bērzgales pagasts
Tālrunis: +371 64644633 (pašvaldība)
Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca 56.7377617, 27.0681192 Adrese: Miera iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644503
E-pasts: catholic_bikava@inbox.lv
Borisovas (Borisovkas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3854940, 27.0070160 Adrese: Borisovka, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Ciskādu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.4926829, 27.1359125 Adrese: Ciskādi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Dricānu Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas Romas katoļu baznīca 56.6495700, 27.1881799 Adrese: Dricāni, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 29214848
E-pasts: marlau@inbox.lv
Dukstigala Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3781504, 27.4164994 Adrese: Dukstigals, Čornajas pagasts
Tālrunis: +371 64623500
Feimaņu (Jāņa Kristītāja) Romas katoļu baznīca 56.2684454, 27.0382068 Adrese: Feimaņi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892, +371 28673291
E-pasts: silvaassare@inbox.lv
Mājas lapa: www.feimani.lv
Guriļišķu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5325222, 27.0398614 Adrese: Gurilišķi, Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Ismeru vecticībnieku draudzes dievnams 56.3869358, 27.3286022 Adrese: Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
Kampišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.4440486, 27.2308251 Adrese: Ozolaines pagasts
Tālrunis: +371 64640171 (pašvaldība)
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca 56.3317049, 27.5468836 Adrese: Kaunata, Kaunatas pagasts
Tālrunis: +371 64667000, (pašvaldība)
Kristceļu vecticībnieku draudzes dievnams Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 646 28033 (pašvaldība)
Krupenišku vecticībnieku draudzes dievnams 56.2325741, 27.0041185 Adrese: Krupenišķi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca 56.6411634, 27.3944161 Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts
Tālrunis: +371 64644580 (pašvaldība)
Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams 56.2912359, 27.4343904 Adrese: Lipuški, Mākoņkalna pagasts
Tālrunis: +371 64646741 (pašvaldība)
Maltas ( Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentova, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Borovajas, Borovskas) vecticībnieku draudzes dievnams 56.3448823, 27.1684428 Adrese: Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Maltas (Rozentovas) Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca 56.3462785, 27.1862041 Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Mājas lapa: www.malta.lv
Nagļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca 56.6840133, 26.9278920 Adrese: Nagļi, Nagļu pagasts
Tālrunis: +371 64662413, +371 28615775
Nautrānu (Rogovkas) Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.7075252, 27.4153023 Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts
Tālrunis: +371 64628805 (pašvaldība)
Notras vecticībnieku draudzes dievnams Notra, Viļānu pagasts, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Ostrones ( Ustroņu) Sv. Aloīza Romas katoļu baznīca 56.4778932, 26.9794981 Adrese: Sokolku pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
Ozolmuižas Sv. Pētera un Sv. Pāvila Romas katoļu baznīca 56.4909924, 27.2288215 Adrese: Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts
Tālrunis: +371 64640224 (pašvaldība)
E-pasts: info@ozolmuiza.lv
Paramonovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.4526548, 26.9928119 Adrese: Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Pilcenes (Piļcines) Sv. Antona Romas katoļu baznīca 56.6642331, 27.2674856 Adrese: Pilcene, Dricānu pagasts
Tālrunis: +371 64644069 (pašvaldība) +371 29214848
Pļuskovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6229482, 26.9660102 Adrese: Pļuskova, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība)
Prezmas Sv. Apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca 56.4013946, 27.1337133 Adrese: Prezma, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830
Puderovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.6056422, 27.2127872 Adrese: Puderova, Audriņu pagasts
Tālrunis: +371 64628241 (pašvaldība)
Pušas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.2345534, 27.2290676 Adrese: Puša, Pušas pagasts
Tālrunis: +371 64646045 (pašvaldība) +371 29139057
Rečinas vecticībnieku draudzes dievnams Rečeņi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija Tālrunis: +371 64637599 (pašvaldība)
Rikavas (Baltiņu) Dievišķās Providences Romas katoļu baznīca 56.6251206, 27.0420400 Adrese: Rikava, Rikavas pagasts
Tālrunis: +371 64607081 (pašvaldība),+371 64662413
Rimšu vecticībnieku draudzes dievnams 56.5517975, 26.8735967 Adrese: Rimši, Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64628033 (pašvaldība)
Sarkaņu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca 56.5624640, 27.5650360 Adrese: Sarkaņi, Lendžu pagasts
Tālrunis: +371 64644726 (pašvaldība), +371 25439574
Štikānu vecticībnieku draudzes dievnams 56.3753235, 27.0219443 Adrese: Štikāni, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Stoļerovas Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīca 56.4298746, 27.5567911 Adrese: Stoļerova, Stoļerovas pagasts
Strūžānu Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu draudzes baznīca 56.7441880, 27.1778735 Adrese: Vecstrūžāni, Gaigalavas pagasts
Tālrunis: +371 64644537 (pašvaldība)
Tiskādu pareizticīgo baznīca 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams 56.4522608, 27.0696266 Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Uļjanovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.5461482, 27.0626138 Adrese: Sakstagala pagasts
Tālrunis: +371 64640550 (pašvaldība)
Vainovas vecticībnieku draudzes dievnams 56.3016607, 27.0793425 Adrese: Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Viļānu Sv. Alberta klosteris 6a Kultūras laukums, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv, mariani@mariani.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīca 56.5524646, 26.9228300 Adrese: Kultūras laukums 6a, Viļāni, Viļānu novads
Tālrunis: +371 64662413
E-pasts: Rstankevics@inbox.lv
Mājas lapa: www.mariani.lv
Viļānu vecticībnieku draudzes dievnams 40 Jersikas iela, Viļāni, Viļānu novads, Latvija Tālrunis: +371 64628030, (pašvaldība)
Zosnas Sv. Erceņģeļa Miķeļa draudzes baznīca 56.3305042, 27.3392354 Adrese: Zosna, Lūznavas pagasts
Tālrunis: +371 64607421 (pašvaldība)
Kaunatas RK baznīca Publicēts 01.05.2014
Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca
Adrese: Kaunata, Kaunatas pagasts
Tālrunis: +371 64667000, (pašvaldība)
Īss apraksts: Tagadējā mūra baznīca uzcelta 1850. gadā nodegušās koka baznīcas vietā. Baznīcā atrodas svētbilde „Svēto Elizabeti apmeklē Marija”.
 Lasīt vairāk
Kristceļu vecticībnieku dievnams Publicēts 30.04.2014
Kristceļu vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Viļānu pagasts, Viļānu novads
Tālrunis: +371 646 28033 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 1939.gadā.
 Lasīt vairāk
krupenišku_vect Publicēts 29.04.2014
Krupenišku vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Krupenišķi, Feimaņu pagasts
Tālrunis: +371 64644892 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 1908. gadā.

GPS: 56.2325741, 27.0041185
 Lasīt vairāk
Kuļņevas pareizticīgo dievnams Publicēts 28.04.2014
Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca
Adrese: Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts
Tālrunis: +371 64644580 (pašvaldība)
Īss apraksts: Baznīca uzcelta 1832.gadā. Šeit apskatāmas greznas 19.gs ikonas.
 Lasīt vairāk
DSCN3051 (1056 x 594) Publicēts 27.04.2014
Lipušku vecticībnieku lūgšanu nams
Adrese: Lipuški, Mākoņkalna pagasts
Tālrunis: +371 64646741 (pašvaldība)
Īss apraksts: Dievnams celts 1904.gadā. Lipuškos 1893.g. bija vislielākā vecticībnieku draudze Baltijā.
 Lasīt vairāk
Maltas vecticībnieku dievnams Publicēts 26.04.2014
Maltas (Borovajas, Borovskas) vecticībnieku draudzes dievnams
Adrese: Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Īss apraksts: Maltas (Borovajas) vecticībnieku kopienas lūgšanas (pēc arhīva fonda "Baznīcu un konfesiju departaments" dokumentiem: Svētā Jāņa teologa Borovkas vecticībnieku draudzes dievnams) ir vietējās nozīmes arhitektūrās piemineklis. Dievnama celtniecība sākta 1931. gadā. To cēlis būvuzņēmējs A. Gruncevičs. (Malta, 2005, ER)
GPS: 56.3448823, 27.1684428
 Lasīt vairāk
Maltas RK baznīca Publicēts 26.04.2014
Maltas (Rozentovas) Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca
Adrese: Rozentovas iela 4, Malta, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Mājas lapa: www.malta.lv
Īss apraksts: Baznīca celta 1780. gadā. Baznīcā ir trīs altāri, glezna „Kristus pie krusta un Sv. Marija Magdalēna” un ir saglabājušies ļoti veci un īpatnēji feretroni.
 Lasīt vairāk
maltas pareizticigie Publicēts 26.04.2014
Maltas ( Rozentovas) Visusvēto pareizticīgo baznīca
Adrese: Rozentova, Maltas pagasts
Tālrunis: +371 64634377 (pašvaldība)
Īss apraksts: Koka guļbūve ar sapārotiem logu rāmjiem un sīpolveida kupolu, fasādēs - stilizēts saules motīvs.
 Lasīt vairāk
Nagļu RK baznīca Publicēts 25.04.2014
Nagļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca
Adrese: Nagļi, Nagļu pagasts
Tālrunis: +371 64662413, +371 28615775
Īss apraksts: Tagadējā akmens mūra baznīca celta 1862. gadā, pēc muižkunga F. Nābela iniciatīvas. Baznīcā saglabājušās ar 1873. gadu datētas ērģeles, baznīcas trīs altāros atrodas dažādos laikos darinātas gleznas. 2011. gadā baznīcā veikts nozīmīgs remonts. Tagad dievnams, kas atmirdz visā tā krāšņumā, ir kļuvis nozīmīgs vietējās celtniecības tradīciju paraugs.

GPS: 56.6840133, 26.9278920
 Lasīt vairāk
Nautrānu RK baznīca Publicēts 24.04.2014
Nautrānu (Rogovkas) Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca
Adrese: Rogovka, Nautrēnu pagasts
Tālrunis: +371 64628805 (pašvaldība)
Īss apraksts: Vecās koka baznīcas vietā 1901. - 1914. gadā uzcelta baznīca romāņu stilā ar diviem augstiem torņiem. Baznīcā atrodas 1939.gadā pirktās ērģeles un baznīcas dārzā - zvanu tornis.
 Lasīt vairāk