Tūrisma attīstības projekts Fotogalerija

Publicēts 04.06.2011

Atklāts Ūdenstūrisma attīstības centrs „Bāka”

 Ūdenstūrisma attīstības centra „Bāka” svinīgs atklāšanas pasākums notika šī gada 27.maijā. Iedzīvotāji aicināti aktīvi izmantot visas Bākas piedāvātās iespējas – labiekārtoto pludmali, telšu un piknika vietas, tenisa un volejbola laukumus, kemperu un treileru vietas, skatu laukumu uz jumta terases, ūdenssporta inventāru, izstāžu zāli, kā arī telpas izglītojošu semināru organizēšanai.Drīzumā tiks izstrādāts Bākas pakalpojumu cenrādis. Centrā būs pieejams sporta inventārs – tenisa raketes, volejbola bumbas, makšķeres, vēja dēļi, ūdensslēpes, kaits u.c.

Centra pieņemšana ekspluatācijā 

Rēzeknes novada Būvvalde Ūdenstūrisma attīstības centru „Bāka” ekspluatācijā pieņēma un būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu parakstīja 2010.gada 8.septembrī.

Projekta ietvaros noslēgusies jau otrā talka – Lubāna apkārtne kļūst aizvien sakoptāka

2010. gada 7.maijā pie Lubāna ezera notika talka, kurā piedalījās Gaigalavas pamatskolas 6.klases un Rikavas pamatskolas 7.klases skolēni, Rēzeknes novada pašvaldības darbinieki un projekta partneri no Lietuvas. Cītīgi strādājot, Lubāna ezera piekrastē vairāku kilometru garumā ir savākti atkritumi, smiltis pludmalē attīrītas no lielākajiem akmeņiem, topošā ūdenstūrisma attīstības centra apkārtnē izzāģēti un savākti zari.

Tā kā daudzi šeit notiekošos projekta būvniecības darbus nebija redzējuši, talciniekus vispirms iepazīstināja ar tūrisma centra tapšanas gaitu, izrādīja apkārtni, pastāstīja par vēl plānotajiem darbiem un iespējām atpūsties pie Lubāna pēc projekta noslēguma.

Rit būvniecības darbi

Projekta ietvaros pie Lubāna tiks sakārtota infrastruktūra, tādējādi radot labvēlīgu vidi – iedzīvotājiem atpūtas iespējām un uzņēmējiem jaunu tūrisma pakalpojumu piedāvāšanai. Vislielākais finansējums plānots tieši ūdenstūrisma attīstības centra būvniecībai, kurā ierīkos konferenču un izstāžu zāles, ģērbtuves, dušas, atpūtas telpu. Blakus centra ēkai būs ūdens sporta inventāra noliktava. Lai cilvēkiem patiktu apmeklēt šo vietu, apkārtnei jābūt labiekārtotai un sakārtotai. Tieši tāpēc projekta īstenotāji ir paredzējuši izveidot futbola un volejbola laukumus, uzstādīt atpūtas soliņus un atkritumu urnas, ierīkot autostāvvietu, apstādījumus un spēļu laukumu bērniem, rekonstruēt tuvumā esošo dīķi un pie ezera uzstādīt koka laipas.

Ūdenstūrisma attīstības centra rekonstrukcijas un jaunbūves darbu sākums

Par ūdenstūrisma attīstības centra rekonstrukcijas un jaunbūves darbiem Rēzeknes novada pašvaldība līgumu noslēdza ar SIA „RALL” par kopējo summu Ls 413 507 (bez PVN). Līguma noteikumi paredz, ka darbi jāveic līdz 2010. gada 25. augustam. Savukārt apkārtnes labiekārtošana tiks veikta līdz šī gada beigām.

Pirmā apkārtnes sakopšanas talka pie Lubāna

Pirms projektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas 2009.gada 22. maijā notika ūdenstūrisma attīstības centra apkārtnes sakopšanas talka, kuras laikā no vecām mantām un gružiem tika iztīrītas bijušās sūkņu stacijas iekštelpas, izgriezti krūmi un no ceļmalām savākti atkritumi. Tā kā tas ir Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts, talkā piedalījās arī Kupišku rajona administrācijas darbinieki no Lietuvas.
Apkārtnē, kas tika sakopta, pēc iepirkuma procedūras beigām tiks uzsākta projektā paredzēto aktivitāšu realizēšana – bijušās sūkņu stacijas rekonstrukcija par ūdens tūrisma attīstības centru un teritorijas labiekārtošanas darbi.
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0