Tiek īstenots projekts “Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004)

Publicēts 25.09.2017

Ir atbalstīts un pašlaik vēl tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu konkursa 2. kārtas projekts, ko iesniedza Ozolmuižas pagasta pārvalde “Ozolmuižas pagasta kultūras nama inventāra iegāde” (Nr.17-01-AL15-A019.2202-000004). Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāti 10 saliekamie galdi, 130 koka krēsli un 20 galdauti Kultūras namam uz kopējo summu 6945.45 EUR (seši tūkstoši četrdesmit pieci euro 45 centi).

Ozolmuižas kultūras namā norisinās daudz dažādu pasākumu, vieni no lielākajiem ir Zemnieku balle, Ģimeņu svētki, Pensionāru balles u.c. Pateicoties šim projektam, tiks papildināta materiāli tehniskā bāze, kas ļaus atrisinās dažādas problēmas, kas saistītas ar pasākumu organizēšanu (apmeklētāju sasēdināšanu u.c.).

Saliekamie galdi ir ļoti ērti un kompakti, tajā laikā, kad nenotiek pasākums, tos var salikt un tie neaizņem daudz vietas. Krēsli ir no koka, tādēļ ir viegli kopjami, nepaliek traipi. Galdautu vispār mums nekad nav bijis. 2009. gadā galdauti tika sašūti no vecajiem aizkariem, un tie paši gadu gaitā jau ir nolietojušies. Tagad būs skaisti un mūsdienīgi galdauti, kas padarīs pasākumus vizuāli patīkamus un praktiskajā ziņā ērtus.

 

Kristīne Rimša  

Foto: Kristīne Rimša

21930896_1034964906646545_977929803_ologucis

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0