Tiek īstenots projekts Franča Trasuna muzeja “ Kolnasāta” infrastruktūras uzlabošana

Publicēts 24.08.2017

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldei ir apstiprināts un tiek īstenots projekts Nr. 2017/AL15/2/A019.22.01./11 “Autostāvvietas izbūve Franča Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā un muzeja dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšana”. Projekts atbalstīts “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas Lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 2. kārtas konkursā.

Projekta mērķis ir, uzlabojot infrastruktūru, attīstīt kultūras mantojuma pieejamību Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem, veicināt starpnozaru sadarbību novada ietvaros un popularizēt kultūras mantojumu Sakstagala pagastā, vienlaicīgi saglabājot un aizsargājot nozīmīgu kultūras mantojumu.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 EUR, no kurām 27 000 EUR publiskais finansējums, savukārt 3 000 EUR Sakstagala pagasta pārvaldes līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:

1) tiks veikta F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšana;

2) muzeja apmeklētāju ērtībai tiks izveidota ērta, mūsdienu prasībām atbilstoša autostāvvieta F. Trasuna muzeja “Kolnasāta” teritorijā.

Realizējot projektu, ieguvēji būs gan F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta ” apmeklētāji, gan Sakstagala pagasta iedzīvotāji, jo izveidojot autostāvvietu, būs uzlabota muzeja infrastruktūra. Veicot muzeja dzīvojamās mājas konstrukciju protezēšanu, tiks saglabāta 19.gs. beigu Latgales lauku sētas kultūrvide. Tā būs simboliska dāvana, sagaidot izcilā garīdznieka, politiķa un sabiedriskā darbinieka F. Trasuna 155 dzimšanas dienu, kas tiks svinēta 2019. gadā.

 

Inta Deksne,
F. Trasuna muzeja “ Kolnasāta” direktores p.i.

tel. 26248270
E-pasts: kolnasata@inbox.lv

logo

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0