Tagad Wi-FI un datortehnika pieejama arī Čornajas tautas namā

Publicēts 09.06.2015

Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību Čornajas pagastā realizēts projekts „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība”. Pašās maija beigās, līdz ar skolēnu vasaras brīvdienu iestāšanos, Čornajas tautas namā sāka darboties brīvā laika pavadīšanas centrs ar datoru istabu, kurā ir pieeja datortehnikai (uzstādīti četri datori un viens multifunkcionālais printeris ar kopētāju un skaneri). Apmeklēt datoru istabu un izmantot datortehniku visi interesenti varēs pirmdienās, trešdienās, piektdienās laika posmā no 16.00-19.00. Vairāk informācijas pa tel. 26451063 (Jānis).

Jāatgādina, ka projekta „Rēzeknes novada publisko Interneta pieejas punktu attīstība” mērķis ir izveidot jaunu un uzlabot esošo publisko interneta pieejas punktu infrastruktūru Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.

Projekts tiek īstenots Rēzeknes novada teritorijā laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015.

Kopējā projekta summa ir 142840,50 EUR, no tiem ERAF finansējums – 121414,43 EUR jeb 85%, pašvaldības līdzfinansējums 21426,08 EUR jeb 15%.

Projekta ietvaros plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošus publiskos interneta pieejas punktus, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un 7 punktos būs pieejama bezvadu interneta piekļuves zona.

Jānis Aleksāns,
Čornajas tautas nama vadītājs

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0