Strūžānos jauns rotaļu laukums

Publicēts 11.06.2019

Mazajiem strūžāniešiem lieli prieki! Ciema ābeļdārza teritorijā nu ir jauns rotaļu laukums, kas tapis Rēzeknes novada pašvaldībai realizējot ELFLA atklāta projekta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu iesniegumu konkursa 4.kārtas 2.2.rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000057 (Vietējā rīcības grupā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projekta iesniegums reģistrēts ar Nr.2017/AL15/4/A019.22.02/39) „Rotaļu laukuma izveide Strūžānos”.

Laukums sastāv no vairākiem elementiem – slidkalniņš kopā ar dažādām sķēršļu joslām, basketbola grozs, šūpojamais „motocikls” un „kuģis”, kā arī mazās šūpolītes. Rotaļu laukumu kopā lika un uzstādīja iepirkumā uzvarējusī firma „KSIL BALTIC”. Visi rotaļu laukuma elementi ir sertificēti, gatavoti no videi un cilvēkiem nekaitīgiem izejmateriāliem, droši lietošanā.

Projekta kopējais finansējums sastāda 7281,65 EUR, kā ietvaros publiskais finansējums – 6201,85 EUR, attiecināmās izmaksas – 6890,95 EUR.

Lai bērniem patiess prieks, baudot vasaru jaunajā rotaļu laukumā!

 

Leokādija Razgale,
Strūžānu kultūras nama vadītāja

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm. vaiEJZF http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_lv.htm

Autores foto

IMG_20190606_202144 IMG_20190606_202222 IMG_20190606_202311 IMG_20190606_202355 IMG_20190606_202538

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0