Stoļerovas pagasta folkloras kopas “Uobuleiši” dalībnieki lepojas ar jauniem tautastērpiem

Publicēts 20.04.2018

Tautas tērps ir plašs informācijas nesējs ne tikai par latviešu kultūru, vēsturi, etniskajām īpatnībām, tas ataino arī valkātāja sociālās, ģimenes, vecuma, turīguma, kā arī kultūras sakaru mijiedarbības ar kaimiņu tautām.
Mantoti no vecmāmiņu pūralādēm, darināti pēc muzejos skatāmiem paraugiem vai piemēroti mūsdienīgām tendencēm, tautastērpi ir neatņemama Dziesmu un deju svētku sastāvdaļa. Tie ir šo svētku vizuālais kods.
Lai stiprinātu un spēcīgāk atklātu tautu tērpa cēlumu un lepnumu to valkājot, Stoļerovas pagasta biedrībā “Tauriņi’ (valdes locekle Dzintra Gribuste) tiek īstenots projekts “Spēks, kustība, radošums tautasdziesmā”, kas apstiprināts un atbalstīts ar Nr.17-01-AL15-A019.2202- 000029 vietējā rīcības grupā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” Eiropas lauksaimniecības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Lai iepazītu tautu tērpa nozīmi, uz tikšanos aicinājām Rikavas kultūras nama etnogrāfiskā ansambļa “Rikava” vadītāju Aiju Dunduri. Valkājot tautu tērpu, pats svarīgākais ir attieksme. Kāda būs mūsu attieksme pret tērpu, cik rūpīgi būs izmazgāta blūze, cik kārtīgi būs izgludināts tērps, tāds būs mūsu izskats.
Uzvelkot tautas tērpu, nesiet to stalti, esiet cēli un tikumīgi, sajūtiet piederību savai tautai, esiet lepni par to, tā stipriniet savas dzimtas saknes un savu valsti! Glabāt un valkāt tautu tērpu – tas patriotisms, kas ietver maksimālu lojalitāti un pozitīvas emocijas: mīlestību, lepnumu. Patriotisma pamats – solidaritāte, kas izpaužas izjūtās un rīcībā. Patriotisma jūtas veido noteiktu kopības sajūtu veidojošo dzimtenes notikumi gan plašākā mērogā, gan sava pagasta robežās. Arī uzstāšanās koncertā savā kultūras namā, kaimiņos, novada un valsts pasākumos ir patriotisma izpausme. Jo sevišķi – ja esi tautu tērpā. Ikvienam no mums lieti noderēja katrs ieteikums un pamācība par tautu tērpa nēsāšanu.
Būs neizsakāms prieks un gandarījums redzēt bērnus jaunos tautu tērpos uz skatuves gan dziesmā, gan tautasdziesmā, gan dejā. Latviešu tautas tērps stāsta par mums daudz vairāk laba, nekā to protam mēs paši. Tas liecina par mūsu skaistuma izjūtu, tradīcijām, darba prieku. Lai mazajiem folkloras kopas “Uobuleiši” cienītājiem gandarīts prieks nest sava pagasta, savas Rēznas pamatskolas vārdu un priecēt klausītājus ar saviem sniegumiem un sasniegumiem uz skatuves. Lepni un skaisti ir mūsu tērpi, lai lepni un skaisti varam būt paši!

Projekta īstenotāja, Saietu nama vadītāja
Dzintra Gribuste (teksts un foto)
123 567 12565672

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0