Stingrāka patērētāju aizsardzība un NĒ divējādai produktu kvalitātei ES

Publicēts 15.04.2019

Labas ziņas ikvienam ES iedzīvotājam: Eiropas Parlaments un Padome ir panākuši provizorisku vienošanos par stingrākiem un labāk īstenotiem patērētāju aizsardzības noteikumiem. Galvenie uzlabojumi būs labāka pārredzamība patērētājiem attiecībā uz iepirkšanos tiešsaistē, iedarbīgi sodi un skaidri noteikumi par to, kā novērst divējādu produktu kvalitāti ES.

Šos jaunos noteikumus Eiropas Komisija ierosināja pagājušā gada aprīlī kā daļu no tiesību aktu kopuma “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”.

Pieņemtie pasākumi sniegs reālus ieguvumus patērētājiem.

  • Iedarbīgi sodi par ES patērētāju tiesību aizsardzības aktu pārkāpumiem: valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm būs tiesības koordinētā veidā piemērot efektīvus, samērīgus un atturošus sodus. Par plaši izplatītiem pārkāpumiem, kuri ietekmē patērētājus vairākās ES dalībvalstīs un uz kuriem attiecas ES līmenī koordinēta izpilde, maksimālais naudas sods katrā dalībvalstī būs ne mazāk kā 4 % no tirgotāja gada apgrozījuma.
  • Divējādas patēriņa preču kvalitātes problēmas risināšana: jaunajos noteikumos ir precizēts, ka tirgot produktu kā identisku tādam pašam produktam citās dalībvalstīs, ja faktiski šiem produktiem ir ievērojami nepamatoti atšķirīgs sastāvs vai īpašības, ir maldinoša prakse.
  • Patērētāju tiesību pastiprināšana tiešsaistē: iepērkoties tiešsaistes tirdzniecības vietā, patērētāji būs skaidri jāinformē par to, vai viņi iegādājas preces vai pakalpojumus no tirgotāja vai privātpersonas, lai viņi zinātu, kādu aizsardzību viņi saņems problēmu gadījumā. Veicot meklēšanu tiešsaistē, patērētāji tiks skaidri informēti, ja kādu meklēšanas rezultātu ir apmaksājis tirgotājs. Viņi tiks informēti arī par galvenajiem parametriem, kas nosaka meklēšanas rezultātu secību.

Turpmākie pasākumi

Provizoriskā vienošanās tagad oficiāli jāpieņem gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

Vairāk par panākto vienošanos: https://ej.uz/stingrakinoteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0