Starptautisks Erasmus+ projekts Nautrēnu vidusskolā

Publicēts 08.05.2015

No 19. līdz 24. aprīlim Nautrēnu vidusskolā notika starptautiskā Erasmus+ projekta konferences darbs. Konferences aktivitātēs piedalījās skolēni un skolotāji no astoņām valstīm: Latvijas, Vācijas, Rumānijas, Čehijas, Slovēnijas, Itālijas, Polijas un Horvātijas.

Pirmajā dienā iepazīstinājām ar savu skolu, tās mācību saturu, vēsturi un skolēnu interešu izglītību, kā arī izbaudījām ciemiņu prezentācijas par savām valstīm un skolām. Gandrīz visi projekta dalībnieki Latvijā bija pirmo reizi, tāpēc bija ieinteresēti vietējo skolēnu – gidu stāstījumos un aktīvi piedalījās dažādās darbnīcās, iepazīstot mūsu kultūru un valodu. Vakarā notika orientēšanās aktivitātes Rogovkā un tās apkārtnē.

Tā kā projekta tēma ir velotūrisma izpēte un riteņbraukšanas biznesa iespēju izpēte, otrdien mūsu skolas skolēni piedāvāja viesiem izmēģināt savu velomaršrutu, tajā iekļaujot pieturas ar dažādām āra aktivitātēm. Ap 22 riteņbraucēji divās grupās izbrauca 11 kilometrus garo maršrutu ap Rogovku un Gailumu ezeru.

Trešdien devāmies uz Ludzu, lai izbrauktu pilsētas piedāvāto velomaršrutu ap Mazo Ludzas ezeru un pilsētas centru. Te projekta dalībnieki iepazinās ar Latvijas vecākās pilsētas vēsturi, apmeklējot Novadpētniecības muzeju, Amatniecības centru un filmējot velomaršruta piedāvātās atpūtas vietas.

Ceturtdien, noslēdzot praktiskos uzdevumus, devāmies un Kaunatu, kur izbaudījām Rāznas ezera un Mākoņkalna stāstus. Bet piektdien, projekta nedēļas noslēgumā, iepazinām Saulkrastu velo muzeju, kā arī gida pavadībā izbraucām Rīgas centru un izstaigājām Vecrīgas skaistākās vietas.

Vakaros skolēni darbojās Rogovkas Jauniešu centrā, kopā dziedāja, dejoja, vadīja savu valstu rotaļu nodarbības un iepazina mūsu tradīcijas.

Projekta noslēguma sanāksmē ieguvām augstu vērtējumu darba satura un organizācijas kritērijos. Taču galvenais projekta ieguvums ir un paliek kopābūšana, sadarbības prasmju izkopšana, jauni draugi un labi padarīta darba sajūta. Projekts turpinās, un pēc vasaras atelpas tiksimies Rumānijā, Kavnicas pilsētā šī gada oktobrī!

Projekta satura koordinatore Nellija Žogota

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0