Sporta laukuma rekonstrukcija Gaigalavas pagastā

Publicēts 07.11.2014

Gaigalavas pamatskolā 2014.gadā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda projekts „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana”. Projekta mērķis ir uzlabot vietējo iedzīvotāju dzīves līmeni, sakārtojot apkārtējo vidi un radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.

Projekta ietvaros tika rekonstruēts Gaigalavas pamatskolas sporta laukums, kuram paredzēts apļveida skrejceļš 200 m garumā un 2,4 m platumā (divas joslas), 60 m skrejceļš, tāllēkšanas bedre, futbola laukums. Tika izveidots gājēju celiņš no sporta laukuma līdz skolai un aprīkots sporta laukums ar apgaismojumu. Futbola laukumam tika iesēts speciāls sporta zāliens, skrejceliņam – gumijots segums, savukārt gājēju celiņam – bruģakmens. Izveidotais sporta laukums kalpos vietējiem iedzīvotājiem vairākus desmitus gadu. Sporta laukums veicinās skolēnu labāku fizisko sagatavotību ikdienā un sporta sacensībām, iespēju organizēt sporta pasākumus un sacensības skolā un pagastā. Jaunieši un bērni šo laukumu varēs izmantot savai fiziskai attīstībai, jo bērniem jābūt veseliem un fiziski attīstītiem.

Projekta realizācijā visi paredzētie teritorijas darbi tika veikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi paredzētie darbi tika saskaņoti ar Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi, attiecīgi izstrādāta nepieciešamā tehniskā dokumentācija.

Projektā paredzētais Eiropas Savienības finansējums – 52 916,72 EUR, Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta pārvaldes līdzfinansējums – 56 318,07 EUR. Kopējais projektā paredzētais finansējums – 109 234,79 EUR.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0