Sporta klubam „Magnen” ir iegādāti sporta tērpi

Publicēts 10.01.2019

Biedrība „Sporta klubs „Magnen”” piedalījās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā projektu konkursa 2. kārtā un iesniedza rīcībā Nr. R2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” projektu „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen””.

Biedrība „Sporta klubs „Magnen”” ir veiksmīgi realizējusi projektu, iegādājoties no SIA „VIVA SPORT” skriešanas sporta tērpu komplektu (vīriešu un sieviešu jakas, kreklus ar īsām un garām piedurknēm, skriešanas bikses, sporta somas).

Sieviešu un vīriešu jakām, krekliem ar īsām piedurknēm un sporta somām ir veikta apdruka, norādot sporta kluba nosaukumu. Sporta krekliem ar īsām rokām ir iedrukāts arī Rēzeknes novada logo, tādējādi uzsverot sporta kluba „Magnen” piederību Rēzeknes novadam.

Projekta mērķis – iegādāties sporta tērpus sporta kluba „Magnen” aktīvai dalībai skriešanas, orientēšanas sacensībās un sporta pasākumu organizēšanai pagasta, novada, valsts mērogā – ir sasniegts, tādējādi popularizējot aktīvā dzīvesveida iespējas Rēzeknes novadā.

Sabiedriskā labuma projekta „Sporta tērpu iegāde sporta klubam „Magnen”” kopējā attiecināmā izmaksas summa ir 4662.24 EUR. Projekta kopējo izmaksu priekšfinansēšanas avoti ir: 10% jeb EUR 466.22 – biedrības „Sporta klubs „Magnen”” finansējums, 90% jeb EUR 4196.02- pieprasītais publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

2018. gadā sporta kluba „Magnen” biedri, pārstāvot Rēzeknes novadu, ir veiksmīgi piedalījušies dažādos sporta pasākumos: orientēšanas sacensībās, skriešanas seriālā „Bigbank Skrien Latvija”, Lattelecom Rīgas Maratonā, takas skrējienos, skrējiensoļojumā (107) „Rīga-Valmiera” (Sergejs Kuzmins, Guntis Peļņa, Guntis Rasims, Ivars Noviks), Latvijas čempionāta taku skriešanas Siguldas kalnu maratonā (Sergejs Kuzmins, 1. vieta savā vecuma grupā). Jāuzsver, ka skriešanas seriāla „Bigbank Skrien Latvija” atsevišķos posmos savā vecuma grupā:

Sandrai Dervinikai Valmieras maratonā 6. vieta 42,195 km distancē, arī kopvērtējumā 6. vieta 42,195 km distancē, Rēzeknes pusmaratonā 6. vieta 21,0975 km distancē; Ritai Kļaviņai Daugavpils pusmaratonā 4. vieta 10 km distancē; Sergejam Kuzminam Valmieras maratonā 6. vieta 42,195 km distancē, Rēzeknes pusmaratonā 4. vieta 21,0975 km distancē.

Sporta kluba „Magnen” biedriem arī ziema nav šķērslis, lai dotos brīnišķīgā skrējienā pa pilsētas ielām un ārpus tām – galvenais ir apņēmība un pareizs apģērbs! Lai veicas sasniegt izvirzītos mērķus un tiekamies 2019. gada skriešanas sezonā!

 

Projekta vadītāja Natālija Bernāne

Krasainie_logo

176 181 184 186 188

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0