Šovasar plānots siltināt Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi

Publicēts 14.04.2016
Foto: Madara Ļaksa

ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Rēzeknes novada pašvaldību jūnijā uzsāks civili-militārās sadarbības projektu Silmalas pirmskolas izglītības iestādē. Projekta ietvaros ar ASV finansējumu tiks veikta Silmalas bērnudārza fasādes siltināšana, savukārt par saviem līdzekļiem pašvaldība nomainīs dārziņa jumtu.

Civilmilitārās sadarbības projekti ir īpaši ar to, ka to realizēšanā iesaistās Latvijas un ASV militārie inženieri kopā ar vietējiem uzņēmējiem. Projekta pamatdarbus veiks militārie inženieri, kam šie darbi dos iespēju uzlabot savas aroda prasmes, savukārt materiālu piegādi, tehnisko ekspertīzi, kā arī kvalitātes uzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem veiks konkursa kārtībā izraudzīti vietējie būvuzņēmēji.

12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu, kā arī no ASV Bruņoto spēku virspavēlniecības inženieriem un iepirkumu speciālista saņemtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem par dalību konkursā un būvdarbu veikšanu Silmalā.

Civilmilitārās sadarbības projekti palīdz ne tikai vietējām pašvaldībām sakārtot sabiedriskās ēkas, tādā veidā nodrošinot labākus apstākļus iedzīvotājiem, bet arī dod iespēju ASV un Latvijas militārajiem inženieriem attīstīt savas prasmes, kā arī sadarbību ar citu valstu karavīriem. Līdzīgi projekti jau vairākus gadus tiek realizēti arī citviet Latvijā, tostarp veikts aktu zāles remonts Liepājas 8. vidusskolā, mācību torņa remonts Ventspils ugunsdzēsības depo, jumta nomaiņa un siltināšana Ogres 1. vidusskolā, logu nomaiņa Alūksnes E. Glika ģimnāzijā un citi projekti.

Jāatzīmē, ka šādi sadarbības projekti tiek īstenoti ne vien Latvijā, bet arī citās valstīs, piemēram, 2013.gadā ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība Eiropā finansēja un realizēja 52 projektus 17 dažādās valstīs ar kopējo vērtību apmēram 11 miljoni ASV dolāru. Tika realizēti tādi projekti kā bērnu dārza un ugunsdzēsības depo renovācija Moldovā, klīnikas celtniecība Igaunijā, dienas centra bērniem ar īpašām vajadzībām celtniecība Serbijā un citi projekti Eiropā.

12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu 12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu 12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu 12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu 12. aprīlī potenciālie būvuzņēmēji tika aicināti uz tikšanos Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē, lai apskatītu plānoto būvobjektu

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0