Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides projekta norise

Publicēts 20.08.2020
Top grupu dzīvokļu ēka Pilcenē

Kopš šī gada februāra tiek īstenots Rēzeknes novada pašvaldības ERAF projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/047 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā”.

Projekta mērķis ir izveidot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas infrastruktūru pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rēzeknes novada teritorijā, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā (2017.-2020. gadam) noteiktajiem infrastruktūras attīstības risinājumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā novada teritorijā tiks izveidotas divas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas veicot šādas darbības:

1) Grupu dzīvokļu mājas izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Dricānu pagasta Pilcenē – tiks veikta viena stāva administratīvās ēkas pārbūve par grupu dzīvokļu māju (8 vietas) , būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu;

2) Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Vecružina” izveide Silmalas pagasta Vecružinā – tiks veikti ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi Tiskādu bērnu nama ēkas labā spārna trijos stāvos, būvdarbu būvuzraudzība un telpu aprīkošana ar materiāltehnisko nodrošinājumu izveidojot Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, “Atelpas brīža” pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (6 vietas) un Dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas).

Projekta kopējais budžets ir 597 936,00 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām ERAF finansējums ir 508 245,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 26 907,12 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 62 783,28 EUR.

Projekta plānotais ilgums – 18 mēneši: no 2020. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam.

Šī gada augusta mēnesī turpinās būvdarbi Pilcenē, kur Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta filiāles “Pilcene” teritorijā vietējā būvfirma SIA “Rēzeknes būvserviss” pārbūvē pašvaldības viena stāva ēku par grupu dzīvokļu māju (skat. foto) . Jau ir pilnībā veikti demontāžas darbi, cokola siltināšana, logu izbūve, durvju, sienu un griestu montāžas un sagatavošanas apdarei darbi, turpinās ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas, apkures, elektroapgādes u.c. saistīto tīklu izbūves darbi, notiek fasādes apdares darbi.

Kopš aprīļa sākuma ir uzsākti arī būvdarbi Vecružinā, kur SIA “Rēzeknes būvserviss” triju stāvu ēkā – Tiskādu bērnu nama ēkas labajā spārnā pielāgo telpas sociālo pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionālie traucējumiem. Augusta mēnesī gandrīz pilnībā veikti demontāžas darbi , norit iekšējās apdares darbi un lifta šahtas izbūve.

Būvdarbus gan Pilcenē, gan Vecružinā plānots pabeigt 2020. gada decembrī.

Attēlā: Top grupu dzīvokļu ēka Pilcenē.

Brigita Arbidāne, projekta vadītāja Rēzeknes novada pašvaldībā
64607185, brigita.arbidane@rezeknesnovads.lv

es logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0