Skatīs precizēto 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”

Publicēts 01.09.2014

Otrdien, 2. septembrī, Ministru kabinets lems par precizētās 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanu. Darbības programma nosaka Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.

„Darbības programmas precizēšanā un sarunās starp Finanšu ministriju, Eiropas Komisiju un visiem iesaistītajiem partneriem ir ieguldīts nopietns darbs. Mērķis ir bijis panākt sabalansētu ES fondu investīciju ieguldījumu Latvijas izvirzītajos prioritārajos virzienos. Ir svarīgi šodien apstiprināt darbības programmu Ministru kabinetā, lai jau septembrī to varētu iesniegt apstiprināšanai Eiropas Komisijā un uzsākt efektīvu, rezultatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu projektu realizēšanu Latvijā,” uzsver finanšu ministrs Andris Vilks.

Darbības programmas saskaņošanas procesā Latvija panākusi vienošanos attiecībā uz vairākiem Eiropas Komisijas (EK) izteiktiem komentāriem, veicot precizējumus un pārskatot Latvijas sākotnējo naudas sadalījumu un tā prioritātes. Vienošanās paredz, ka no 4,4 miljardiem eiro, kas nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami Latvijai kohēzijas politikas ietvaros, 1,2 miljardi tiks ieguldīt transporta nozarei. Saglabājot kopējo transporta sektorā plānoto investīciju apjomu, izdevies nosargāt finansējumu arī reģionālo ceļu rekonstrukcijai, pret ko sākotnēji EK bija iebildusi. EK aizstāvēts arī kopējais veselības jomā plānotais investīciju apjoms, kas saskaņā ar FM aplēsēm paredz nākamo gadu laikā uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 775 ārstniecības iestādēs. Panākta vienošanās arī par finansējuma sadali sociālās iekļaušanas jomā, atvēlot na udu bezdarba samazināšanai, jauniešu darba pieredzes gūšanai, jaunu darbavietu radīšanai.

Šobrīd vitāli svarīgajās programmās jau ir sākti projekti, kuri līdzfinansējumu saņems no jaunā plānošanas perioda līdzekļiem. Tie ir projekti, kas skar sociālo atbalstu un nodarbinātību, kā arī autoceļu rekonstrukciju.

Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

Informācijas sagatavotājs:
Ieva Raboviča
Komunikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67095880
Ieva.Rabovica@fm.gov.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0