Silmalas pagasta Štikānos tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 18.02.2014

2013. gada 24. septembrī Silmalas pagasta pārvalde sāka īstenot ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Štikānu ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/006/083).

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt urbumu, ūdenstorni, uzstādīt frekvenču pārveidotāju, dīzeļģeneratoru un hidroforu, rekonstruēt ūdensapgādes tīklus 2507 metru garumā, kanalizācijas tīklus 34 metru garumā, spiedvadus 48 metru garumā, kā arī izbūvēt jaunas attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju. Silmalas pagasta pārvaldei jau ir izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts, saskaņā ar kuru tiks veikti ūdenssaimniecības attīstības darbi. ERAF projekta plānotais ilgums ir 11 mēneši.

Jau veiktas nepieciešamās iepirkuma procedūras un noteiktas organizācijas, kas veiks būvdarbus un būvuzraudzību. Būvdarbus, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, veiks pilnsabiedrība „VJM” no Rīgas (būvdarbu vadītājs Viktors Adrianovs (tālr.29570844)). Projekta būvuzraudzību, pēc iepirkuma rezultātiem, nodrošinās SIA „Latgalija” no Rēzeknes. Ūdenssaimniecības projekta autoruzraudzības pakalpojumus sniegs projekta autors – SIA „Inženiergrupa” no Jelgavas. Būvdarbi tiks uzsākti, kad atļaus laika apstākļi.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt projekta mērķi – nodrošināt Štikānu ciemā Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu un nodrošināt efektīvu dabas un energoresursu izmantošanu.

Kopējā projekta plānotā summa: EUR 575 235,93, tai skaitā, attiecināmās izmaksas: EUR 475 384,66; ERAF līdzfinansējums: 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 404 076,95; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 71 307,71.

Jevģēnija Grišuļonoka,
projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0