Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA

Publicēts 09.01.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – vieglo automašīnu NISSAN PRIMERA, valsts reģistrācijas numurs DM – 5861, nosacītā cena ir EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Kustamās mantas raksturojums:  Atrašanās vieta – Špēļi, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads;  Vieglās automašīnas tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads -1998, degvielas tips – benzīns; nobraukums nav noteikts. Pieteikumus izsolei var iesniegt Silmalas pagasta pārvaldē: Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst.8:00 līdz plkst.16:30 līdz 2015. gada 23. janvārim lietvedei, tālr.64644830. Izsole notiks 2015. gada 29. janvārī plkst.10:00, kontaktpersona Eduards Grišuļonoks, tālr. 29108439. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv izsoles noteikumi NISSAN PRIMERA

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0