Silmalas pagasta pārvalde pārdod izsolē kustamā mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303

Publicēts 09.01.2015

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, valsts reģistrācijas numurs EV 2204, nosacītā cena ir EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Kustamās mantas raksturojums: Atrašanās vieta – Pustinka, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads; Autobusa tehniskā specifikācija – 1.reģistrācijas gads – 1982, degvielas tips – dīzeļdegviela; nobraukums – 975240 km. Pieteikumus izsolei var iesniegt Silmalas pagasta pārvaldē: Saules ielā 4, Gornicā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 līdz 2015. gada 23. janvārim lietvedei, tālr.64644830. Izsole notiks 2015. gada 29. janvārī plkst.10:45, kontaktpersona Eduards Grišuļonoks, tālr. 29108439. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv izsoles noteikumi MERCEDES BENZ 0303

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0