Silmalas pagasta Kruķos tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts

Publicēts 18.02.2014

No 2013. gada 2. septembra Silmalas pagasta pārvalde īsteno ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Kruķu ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/005/004).

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt: urbumu, ūdenstorni, ūdens atdzelžošanas ēku, ūdensapgādes tīklus 2021 metra garumā, kanalizācijas tīklus 621 metra garumā, spiedvadus 133 metru garumā, kā arī izbūvēt jaunas attīrīšanas iekārtas un kanalizācijas sūkņu staciju. Silmalas pagasta pārvaldei ir izstrādāts rekonstrukcijas tehniskais projekts, saskaņā ar kuru tiks veikti ūdenssaimniecības attīstības darbi. ERAF projekta plānotais ilgums ir 11 mēneši.

Tika veiktas nepieciešamās iepirkuma procedūras un noteiktas organizācijas, kuras veiks būvdarbus un būvuzraudzību. Būvdarbus, saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem, veiks SIA „ASE” no Smiltenes (būvdarbu vadītājs Andris Lanka (tālr.29487277)). Projekta būvuzraudzību, pēc iepirkuma rezultātiem, nodrošinās SIA „Vide un būve” no Rīgas. Ūdenssaimniecības projekta autoruzraudzības pakalpojumus sniegs projekta autors – SIA „Inženiergrupa” no Jelgavas. Būvdarbi tiks uzsākti, kad atļaus laika apstākļi.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt projekta mērķi: nodrošināt Kruķu ciemā Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi un ūdenssaimniecības drošību, samazināt vides piesārņojumu un nodrošinot efektīvu dabas un energoresursu izmantošanu.

Kopējā projekta plānotā summa: 531 179,67 EUR, tai skaitā, attiecināmās izmaksas: EUR 438 974,54; ERAF līdzfinansējums: 85% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 373 128,35; pagasta pārvaldes finansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 65 846,19.

Jevģēnija Grišuļonoka,
projekta vadītāja

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0