“Sidrabrasa” uzsākusi projektu par māku debatēt un argumentēt viedokli

Publicēts 03.03.2015

Šogad “Latgales NVO projektu programma” atbalstīja Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrības “Sidrabrasa” projektu “Atbildība” jomā: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalības projekti sadarbība Latgales plānošanas reģionā starp vismaz trim novadu/pilsētu teritorijām. Projektam ir vairāki mērķi:1) Aktualizēt sievietes līdzdalību vietējās kopienas lēmumu pieņemšanas procesā; 2) Izkristalizēt 6 vietējām kopienām aktuālos jautājumus un kopīgi meklēt risinājumus; 3) Projekta dalībniekiem pavērt jaunas iespējas komunikāciju prasmes pilnveidošanā, kas balstītos uz aktīvu dzīves pozīciju, argumentētu un uz faktiem balstītu notikumu analīzi; 4) Pilnveidot informācijas apmaiņu starp projektā iesaistītajām pašvaldībām un to iedzīvotājiem.

Latgales novados vairāk, kā puse iedzīvotāju saņem informāciju no kaimiņvalsts Krievijas masu medijiem. Šī informācija atsvešina cilvēkus, kuri dzīvo citas valsts informatīvajā telpā, no Latvijas valsts prioritāri izvirzītajiem mērķiem un vērtībām, nošķir un samazina iedzīvotāju aktivitāti piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos savā pašvaldībā un savā valstī. Šo situāciju var ietekmēt sabiedriski aktīvi cilvēki, kas prot argumentēti paust savu viedokli, piedaloties vietējo pašvaldību darbā. Tāpēc, aktīvam cilvēkam, svarīgi iemācīties divas lietas, uzklausīt un argumentēti paust savu viedokli.

Projekts “Atbildība” radās biedrības sieviešu diskusiju rezultātā, jo nonācām pie atziņas, ka lēmumu pieņemšanas procesā ar zināšanām vien nepietiek, vēl svarīgāk prast izmantot savu valodu kā instrumentu, izprast metodes, kā klausītājus iepazīstināt ar plānoto uzrunu, kā vienkāršāk izteikt savu domu, kā mijiedarboties ar sarunas dalībniekiem. Tātad, lai ietekmētu Latvijas lauku politiku, ir gana svarīgi zināt faktus, tomēr vēl svarīgāk prast savu viedokli argumentēti pasniegt, strukturējot un dinamizējot savu domu. Šim mērķim projekta ietvaros plānots izveidot debašu konkursu, kurā startē sešas komanda ar piecām dalībniecēm katrā, kā arī komandu atbalstītāji. Projekta ietvaros sievietes apgūst debatēšanas mākslu. Debatēm tiek izvirzīti vietējām pašvaldībām aktuāli jautājumi. Projekts sagatavo sievietes aktīvai dalībai lēmumu pieņemšanas procesos savā pašvaldībā. Svarīgi izprast, ka pašvaldībās netiek pieņemti “labi” vai “slikti” lēmumi, svarīgi, cik lēmums ir argumentēts un pamatots, kādai sabiedrības daļai tas nes labumu. Projekts palīdzēs iedziļināties lemšanas procesa būtībā, redzēt lietas būtību no “par” un “pret” pozīcijām, kā arī izprast, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbības vai pretsadarbības pamatojumu.

Projekta ietvaros notiks šādas aktivitātes:

Pirmā aktivitāte – seminārs jau notika viesu namā ” Zaļā sala”, Rēzeknes novadā;

Otrā aktivitāte, seši pasākumi “Mācāmies debatēt”, no kuriem katrā piedalīsies 15-20 vietējās pašvaldības sievietes, notiks Rēzeknes novada Sakstagala un Kaunatas pagastā, Viļānu novadā – Dekšāres pagastā un Viļānu sociālā atbalsta centrā “Cerība”, Rēzeknes pilsētā – biedrībā “Pasaule mūsu mājās” un Sadarbībā ar biedrību “Radošo mediju studija”, Rēzeknes novada pašvaldības telpās.

Trešā aktivitāte “Debašu forums”, notiks viesu namā ” Zaļā sala”, Rēzeknes novadā. Tajā tiks debatēts par pašvaldību darbā svarīgiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Ceturtā aktivitāte būs bukleta “Debašu māksla” sagatavošana.

Anita Matisane
Projekta vadītāja un RRLSB “Sidrabrasa” valdes locekle 

 

HPIM4363HPIM4374HPIM4387

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0