Lauku attīstības konsultantu pieņemšanas laiki Rēzeknes novada iedzīvotājiem

Publicēts 14.03.2019

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļas lauku attīstības konsultantu pieņemšanas laiki Rēzeknes novada iedzīvotājiem

Anastasija Saleniece (mob.t. 25645875; e-pasts: anastasija.saleniece@llkc.lv)

  • Nautrēnos pirmdienās plkst. 9:00 – 16:30, otrdienās plkst. 9:00 – 16:30
  • Strūžānos katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8:00 – 12:00
  • Ilzeskalnā katra mēneša 2. trešdienā plkst. 8:30 – 12:00
  • Dricānos katra mēneša 3. trešdienā plkst. 8:30 – 12:00
  • Bērzgales un Lendžu pagasta iedzīvotāji tiks pieņemti Ilzeskalnā katra mēneša 2.  trešdienā plkst. 8:30 – 12:00 vai Nautrēnos pirmdienās plkst. 9:00 – 16:30, otrdienās plkst. 9:00 – 16:30

Ilona Melne (mob.t. 28625588, e – pasts: ilona.melne@llkc.lv)

Audriņu, Griškānu, Kantinieku, Ozolmuižas, Sakstagala un Vērēmu pagasta iedzīvotāji tiks pieņemti Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 306. kabinetā katra mēneša 1. trešdienā plkst. 8:30 – 17:00.

Vija Isajeva (mob.t. 26157521, e – pasts: vija.isajeva@llkc.lv)

  • Gorņicā katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 8:30 – 9:45
  • Kruķos katra mēneša 2. pirmdienā plkst. 10:00 – 11:00
  • Maltā trešdienās plkst. 8:00 – 17:00
  • Feimaņu, Lūznavas, Pušas un Ozolaines pagasta iedzīvotāji tiks pieņemti Maltā trešdienās plkst. 8:00 – 17:00.

Uldis Andrejevs (mob.t. 27885686, e – pasts: uldis.andrejevs@llkc.lv)

Čornajas, Gaigalavas, Nagļu, Rikavas, Kaunatas, Mākoņkalna un Stoļerovas pagasta iedzīvotāji tiks pieņemti Rēzeknē, Dārzu ielā 7a, 326. kabinetā katra mēneša 1. ceturtdienā plkst. 8:30 – 17.00.

SIA “ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informatīvais izdevums “Lauku Lapa” uz pagastu pārvaldēm, kurās nav paredzēta klientu pieņemšana uz vietas, tiks nogādāts katra mēneša trešajā ceturtdienā. Šajā dienā, ja nepieciešams, varēs saņemt arī konsultāciju, iepriekš piezvanot un vienojoties ar lauku attīstības konsultantu par tikšanās laiku.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0