SIA “ ALAAS” gatavojas Atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa nodošanai ekspluatācijā

Publicēts 24.09.2014
foto no interneta resursiem

Jau tuvākajā laikā SIA “ ALAAS” gatavojas nodot ekspluatācijā atkritumu šķirošanas un priekšapstrādes kompleksu, kas atrodas atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” teritorijā. Ir saņemti institūciju pozitīvie atzinumi objekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbi tika uzsākti 2013. gada janvārī un pabeigti 2014. gada septembrī. Būvdarbus veica SIA „SCO CENTRS” līguma „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ietvaros, par līgumsummu 2 997 166 EUR.

Šī līguma ietvaros tika veikta visu infrastruktūras elementu projektēšana, izbūve, iekārtu piegāde, t.sk:

 atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide (tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanas noglabāšanai – atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa izbūve ar jaudu līdz 20 tūkstošiem tonnu gadā, komplekss nodrošinās tādas funkcijas, kā atkritumu smalcināšana un sijāšana, metāla atdalīšana, manuālā šķirošana. Komplekss ir apgādāts ar konteineru transportēšanas iekārtu un lielizmēra konteineriem. Atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana tiks veikta, izmantojot esošo infrastruktūru – kompostēšanas laukumā);

 reversās osmozes infiltrāta savākšanas un attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana (infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana – reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu 5 m3/h uzstādīšana);

 poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izbūve, kas ietver horizontālās gāzes ekstrakcijas sistēmas, nepieciešamo sūkņu, regulēšanas staciju izbūvi un utilizācijas iekārtas – lāpas iegādi).

Būvdarbu uzraudzību veica SIA „ Geo Consultants” līguma „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” ietvaros, par līgumsummu 83 138 EUR.

Atkritumu šķirošanas un priekšapstrādes komplekss tika izbūvēts projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana, kas ietver atkritumu apsaimniekošanas radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt sekojošus vides kvalitātes uzlabojumus:

• Izveidotais atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss sākot no 2015. gada, ik gadu nodrošinās, ka:

- no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un nodotas pārstrādei vidēji 4600 tonnas (~20%), izlietotā iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu;

- no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un novirzītas kompostēšanai vidēji 6000 tonnas (~25%) bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA);

- no kopējā projekta teritorijā savāktā celtniecības un remonta darbu atkritumu apjoma tiek atdalītas un sagatavotas atkārtotai izmantošanai vidēji 350 tonnas (~80%) celtniecības un remonta darbu atkritumu.

● Projekta rezultātā veiktā infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz 25 tūkstošiem m3/gadā, jeb 5 m3/h, kas ir atbilstoša 100% visa savāktā infiltrāta attīrīšanai.

● Izbūvētā gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma nodrošina poligona gāzu utilizāciju no 895 tūkstošiem m3 2015. gadā, līdz 1780 tūkstošiem m3 2043. gadā.

Aigars Metlāns
valdes loceklis

Kontaktinformācijas tālr.28359080

________________________________________________________________________

Projektu „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0