Septiņām Rēzeknes novada skolām piegādāti 65 jauni skolēnu datorkomplekti

Publicēts 15.06.2012

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros septiņās Rēzeknes novada skolās piegādāti jauni stacionārie datorkomplekti.

  •         Maltas 1.vidusskolā iegādāti 24 datorkomplekti par 13 656 Ls (bez PVN),
  •         Audriņu pamatskolā iegādāti 11 datorkomplekti par 6259 Ls (bez PVN),
  •         Feimaņu pamatskolā iegādāti 5 datorkomplekti par 2845 Ls (bez PVN),
  •         Gaigalavas pamatskolā iegādāti 8 datorkomplekti par 4552 Ls (bez PVN),
  •         Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā iegādāti 10 datorkomplekti par 5690 Ls (bez PVN),
  •         Kalnezeru Katoļu pamatskolā iegādāti 6 datorkomplekti par 3414 Ls (bez PVN),
  •         Verēmu pamatskolā iegādāts 1 datorkomplekts par 569 Ls (bez PVN).

Gaigalavas pamatskolā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā, Maltas 2. vidusskolas struktūrvienības Liepu pamatskolā, Gaigalavas pamatskolas struktūrvienības Rikavas pamatskolā, Audriņu pamatskolā, Feimaņu pamatskolā, Kalnezeru Katoļu pamatskolā, Maltas 1. vidusskolā un Verēmu pamatskolā. Projekta koordinators Eduards Medvedevs uzsver, ka jauni datori skolām bija ļoti nepieciešami: „Uzsākot projektu, veicām nelielu pētījumu un secinājām, ka šajās skolās nebija gandrīz neviena datora, kas būtu jaunāks par trīs līdz pieciem gadiem.” Jaunie datori uzlabos mācību procesu, padarot to kvalitatīvāku un mūsdienīgāku.

Jāatzīmē, ka skolu informatizācijas projekts tiek īstenots arī Maltas 2. vidusskolas struktūrvienībā Liepu pamatskolā un Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībā Rikavas pamatskolā, tomēr sakarā ar izglītības iestāžu juridiskā statusa maiņu uz struktūrvienībām, šajās skolās datoru piegāde aizkavēsies un gaidāma vien novembrī.

Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācija” (Nr. 2010/0010/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/605) izmaksas pilnībā sedz Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Papildus informācija:

Eduards Medvedevs, e-pasts: eduards.medvedevs@saskarsme.lv, tālr. 64607187

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0